Det er fint at vi er enige Erna!

RØROS-POLITIKER: Guri Heggem (Sp).

RØROS-POLITIKER: Guri Heggem (Sp). Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Vi er enige om at vi skal bruke hele landet vårt og vi er enige om at noe må gjøres. Men vi er ikke enige om hvilken medisin som skal brukes.

DEL

MeningerDet er ganske fornøyelig å lese at Høyre vil ta i bruk kanaliseringspolitikk for å legge mest mulig til rette for landbruk over hele landet. Kanaliseringspolitikk er jo noe som Gerhardsen likte godt, men hvordan liker FrP dette? Det høres jo veldig fint ut, altså å utnytte ressursene på best mulig måte der det går an, men ordet er ikke brukt i Dale´s stortingsmelding mer enn 1 gang. Forenkling, effektivisering og oppheving av begrensninger er viktige ord i stortingsmeldingen som nærmest kan karakteriseres som en dårlig påskekrim. "jordbrukets produksjon av mat kan økes der det markedsmuligheter for det" , altså ikke der der er muligheter for å produsere mer mat. Kanaliseringspolitikk oppstår når "effektivisering, matsikkerhet og distriktspolitikk går opp i en høyere enhet" som Yngve Ekern sier. Kanaliseringspolitikk er en fin medisin men det er ikke det du har skrevet ut resept på.

- Vi skal ha jordbruk i hele landet 

Du sier videre at du vil legge tilrette for grovfórproduksjon og økt beitebruk, og dette vil du gjøre ved at du vrir tilskuddene over fra kornproduksjon og til grasproduksjon og videre til beite. Det er fint, men det er dyrkamarka ute i distriktene som går ut av bruk, ikke grasmatta beitemark i sentrale strøk. Da hjelper det ikke distriktsjordbruket at du kutter tilskuddsordningene til grasproduksjon i sentrale strøk. Du kutter i virkemidlene til sentrale og større bruk  uten å vri det over til de små og mellomstore brukene i distriktene. Hvis du virkelig skal ta i bruk kanaliseringspolitikk så må du gjøre det fullt og helt. Det nytter ikke å ta bare halve penicillinkuren når man har fått halsbetennelse sier legen, du må fullføre kuren.

Erna sier bare halve sannheten 

Dyrkamarka som går ut av drift eies av noen. Noen eier mye mens andre eier mindre. Poenget er at den eies av en gårdbruker, et enkeltmannsforetak.  Ikke et selskap med flere eiere. Selveiende bønder er visst noe som ikke passer inn hos dagens regjering.  Regjeringa vil "gjøre endringer i konsesjonsregelverket for å få en eiendomsstruktur som er mer i samsvar med driftsstrukturen i landbruket". Det vil si at du vil endre konsesjonsloven slik at foretak kan eie jord,  og du vil også endre rammebetingelsene for leiejord slik at de største kan få leie mere. Du ser ikke at dagens driftsstruktur slik dere legger opp til er feil, men det lovgivningen som er feil. Dette er bare ett av mange, nesten utallige,  sentraliseringstiltak som dagens regjering er i ferd med å innføre. En trenger ikke dra lenger enn til Danmark for å se hvordan det gikk der da de endret konsesjonsloven. Større driftsenheter førte til sterk prisøkning på jord og store investeringsøkninger. Et forgjeldet landbruk har nå blitt attraktive oppkjøpsobjekter for private investorer. I stedet for å endre konsesjonsloven som åpner for at de som eier en butikk eller 1000 kan kjøpe seg et gårdsbruk eller 1000 anbefaler jeg en annen medisin. Det er i dag krav om 10 års avtaletid på leiejord, og det er dermed fullt mulig å ha forutsigbarhet i avtalene med en slik horisont. Ved å øke tilskuddsordningene på grøfting og drenering vil jorda bli mer attraktiv å drive, matjorda får bedre kvalitet og kan produsere mere uten at gjødselforbruket øker. Det må være en bedre medisin enn å sørge for at jorda ikke blir drivverdig med den ene hånda og samtidig gi tilskudd til krattrydding med den andre hånda. Ved å differensiere virkemidlene mere ved å tilpasse det etter hva som faktisk kan produseres på hvert enkelt bruk vil vi øke matproduksjonen, også på de små og mellomstore brukene, over hele landet. Det er kanaliseringspolitikk.

Så til slutt; jeg kommer til å fortsette å lese bloggen din, det er fint at du der beskriver hvilken medisin du vil bruke. Det gir oss andre enda mere tro på at vi må skifte ut de som skriver ut resepten.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags