Holtålen i framtida

Jan Håvard Refsethås

Jan Håvard Refsethås

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerMandag 6. juni skal innbyggerne i Holtålen stemme over kommunens framtid. Dette etter en prosess som har vart i 2 år hvor vi har blitt utfordret på hvordan kommunekartet bør se ut i framtida. Holtålen kommune har i den prosessen vært aktiv og det har vært interessant å lære mye om egen kommune, men også om nabokommunene. Vi er nå kommet så langt at vi må ta et valg mellom å slå oss sammen med Røros og Os eller å fortsette som egen kommune med et tettere samarbeid med de samme kommunene. Et viktig valg for innbyggerne og jeg forventer at flest mulig tar del og avgir sin stemme.

Fordeler og ulemper er det med begge alternativene. Det som forundrer meg er at argumentasjonen i stor grad preges av skremselspropaganda, på nei siden hvor det hevdes at alt blir borte og lagt ned og på ja siden hvor det hevdes at vi økonomisk blir tvunget til å redusere bort alle tilbud vi har. Jeg mener man i stedet heller burde argumentert for fordelene med det alternativet man går for. Holtålen kommune vil de nærmeste årene klare seg økonomisk uavhengig av resultat av folkeavstemningen. Jeg har satt opp fordeler og ulemper ved begge alternativene og veid disse opp mot hverandre. Etter å ha deltatt aktivt i prosessen i to år føler jeg at det er krevende, men til slutt må man ta et valg. Mitt valg ble til slutt at jeg mener det er best for Holtålen kommune å slå seg sammen med Os og Røros for å bygge en ny kommune.

Utvikling skjer når man tør å prøve nye ting man har tro på og da vil man også som oftest lykkes. Da må man faktisk våge å gå ut av komfortsonen sin, med andre ord man kan ikke bare fortsette som før. Vi har det godt i vår kommune i dag, men vi ønsker alle at det også skal fortsette i framtiden med de krav som settes til tjenestene. Det mener jeg vi vil løse best ved å være en del av en større enhet. Tjenestene vil fortsatt være tilstede der folk bor. Kravene fra våre innbyggere vil endre seg og vi må rigge oss slik at vi klarer å levere de tjenestene også i framtiden.

Samfunnsutviklingen er slik at stadig flere etater og tjenester sentraliseres, og samtidig flytter folk også mot de store byene. Dette er trender vi som liten kommune ikke kan stanse, men vi kan lage et alternativ i vår egen arbeidsmarkedsregion for å motvirke/bremse trenden. Røros, Os og Holtålen er en felles arbeidsmarkedsregion og derfor bør vi ha alle forutsetninger for i felleskap å bygge en ny distriktskommune som vil være et sterkt og godt alternativ mot sentraliseringen. Vi blir en stor kommune i areal, men kun knappe 10 000 innbyggere. Dette vil gjøre oss sterkere og ikke minst mer attraktiv for andre å etablere seg i. Vi får et sterkt sentrum med levende bydesamfunn rundt. Vi får selv ta del i prosessen med å bygge den nye kommunen og på den måten får vi påvirket hvordan den blir til slutt.

Næringsutvikling er viktig, for uten arbeidsplasser får vi liten tilflytting. For Holtålen er arbeidsplassene på Røros viktig, da mange pendler dit hver dag. Ved at vi blir en større kommune vil vi bli mer attraktiv for etableringer i hele den nye kommunen. Da vil også Holtålen bli mer attraktiv enn vi er i dag. Sammen vil vi kunne jobbe bedre for at nye bedrifter kommer til vår kommune.

Engasjementet har vært stort så langt med mange gode leserinnlegg, så derfor gjentar jeg ikke alle argumentene på nytt. Det er forskjellig oppfatning av hva som er den beste løsning i alle partier og det skal vi ha respekt for. Det er viktig at den enkelte selv gjør seg opp en mening om hva som er det beste alternativet. Når man har bestemt seg er det viktig at man tar seg tid til å møte opp og stemme. Husk det er folket som skal gi de valgte politikere et råd i denne saken.

Jeg mener det er best for Holtålen å være med å bygge en ny kommune sammen med Os og Røros, så derfor vil jeg anbefale innbyggerne å stemme ja til kommunesammenslåing.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags