Leserinnlegg frå potensielle ”hemvendare”

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL
Vi er en gjeng utflyttede osinger med bostedsadresser utenfor kommunen, noe som betyr at vi ikke får anledning til å delta i avstemmingen på mandag. Vi er svært glade i bygda vår, er ofte hjemme, og representerer et sterkt fellesskap, hvorav mange av oss ønsker å flytte hjem til Os i fremtiden.

Leserbrev

Os står overfor ei utfordrende tid med diskusjonen om kommunesammenslåinga i sentrum, og vi er av den oppfattelse at de med stemmerett faktisk er usikre på hvilket alternativ som vil være det beste for Os. Vi ønsker derfor å stille en del spørsmål som vi mener må kunne besvares og utredes for at osingene skal kunne ta et riktig valg, og for at vi skal kunne flytte hjem til et velfungerende lokalsamfunn med gode og sikre oppvekstvilkår for neste generasjon.

Vi håper at en mer grundig utredning av alle alternativer vi står ovenfor, vil bidra positivt i denne debatten. Som utflytta osinger, vil vi også vektlegge betydningen av tilhørighet og identitet i forbindelse med eventuell flytting av fylkesgrensa.

Først og fremst, føler vi oss som nord-østerdøler, ikke trøndere (vi snakker også mer hedmarksdialekt enn trønderdialekt). Dette kommer vi nok alltid til å gjøre. Identitet og tilhørighet er viktige faktorer for å oppnå trivsel og samhold i en kommune.

Vi trives på Os, her kjenner vi alle og føler oss trygge. Det er her vi som har vokst opp på Os, ser for oss at våre barn også skal vokse opp.

Identitet handler ikke bare om det å komme fra ”hembygda” Os. Det kan også handle om å føle tilhørighet til en region.

Vi er heldige som kan benytte oss av NØVGS og Røros VGS, og ha Tynset Sjukehus som lokalsykehus – vil dette forbli uendret ved eventuell ny kommunestruktur?

Politikere og ildsjeler har i det siste lagt inn mye initiativ i opprettelsen av tiltak som promoterer hjemflytting til Os. Det argumenteres med gunstig beliggenhet med kort avstand til de to regionsentra Tynset og Røros, og lokal satsning på skole og barnehage, kultur, idrett og frivillige organisasjoner som skal danne et godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Men hvordan vil situasjonen se ut i fremtiden, dersom det blir kommunesammenslåing, og eventuell flytting av fylkesgrensen? Vil vi i så fall kunne beholde Tynset Sjukehus som lokalsykehus?

Hvordan vil dagens kommunestyre jobbe for at tilbudene i Os består i en ny storkommune?

Dersom Os slås sammen med Røros, vil kommunen sørge for at såkalte ”hemvendere” vil ha like gode muligheter for å slå seg ned på Os som Røros? Dette er dog selvfølgelig ikke det viktigste; det viktigste er at folk flytter ”hjem”, uansett hvor i regionen det måtte være.

Men det er viktig at de har et valg: De må kunne ha muligheten til å flytte hjem til et bærekraftig bygdesamfunn. Selv om vi ser at regionsentra kommer til å spille en stadig større og viktigere rolle i fremtiden, er det óg viktig for oss ”hemvendere” at det satses på vekst og utvikling i de små bygdene, der mange av oss føler tilhørighet og identitet, og vil bygge og bo. Hvordan tenker en framtidig storkommune på dette – vil det finnes boligtomter, samferdsel, barneskole og barnehage – er dette noe vi vil finne i bygda vår i fremtida, eller må vi til regionsenteret for å få disse tilbudene?

Kan Røros, så vel som Tynset, garantere at vi får beholde tilbud som skole i Dalsbygda? I så fall, hvor lenge?

Hvilke tiltak vil en eventuell storkommune sørover sette i verk for å sikre utvikling og vekst i hele Nord-Østerdal?

Det aller viktigste for å sikre et bærekraftig samfunn er – uansett hvilken konklusjon man kommer til – at folk er villige til å flytte hjem og bringe regionen og lokalsamfunnet videre.

De fleste lag og foreninger har tilknytning til Hedmark som krets, og tilhørighet burde dekke arbeidslivet. Bøndene har viktige tilknytninger i Hedmark, som for eksempel fagmiljø, bondelag, avl-ringer og rovdyrsoner. Siden Os er en landbrukskommune, må dette evalueres i høyere grad, og dette er en viktig faktor som burde ilegges tyngde i den viktige avgjørelsen om hvor Os skal høre til. Vi føler at dette er blitt lite vektlagt i debatten fram til nå.

Dagens intensjonsavtale med Røros er etter vår mening altfor tynt utredet, og vi etterlyser en grundigere utredning om alternativene vi står ovenfor:

Hvorfor skal ”vi” velge Røros, for kortsiktige millioner som uansett vil forsvinne i restrukturering av ny kommune?

Hva vil skje med regionalt samarbeid hvis vi går til Røros, vil det medføre endringer?

Hva med demografi – hvordan ser skole-og barnehagetilbudet ut dersom det blir sammenslåing nordover eller sørover? Hvilke tilbud står i fare?

Røros og Holtålen er per idag ROBEK-kommuner, og på dette grunnlaget stiller vi oss uforstående til at en ny storkommune nordover vil gi kunne styrke Os økonomisk. Hvordan stiller vi oss til det, når kommunebarometeret viser Os på 23. plass på landsbasis, mens Røros befinner seg på 232. plass.

De andre alternativene vi står overfor er ikke utredet, med unntak av 6K-løsningen (Norges største kommune), med Folldal i sørvest til Os i nordøst.

Andre alternativer – som 3K eller 4K-løsninger, er svakt eller ikke utredet per dags dato.

Hvorfor har ikke fylkesmannen i Hedmark tatt Os med i 3K (utredningen om kommunesammenslåing i Nord-Østerdalen)?

Vi ønsker tilstrekkelig informasjon til å kunne ta et standpunkt i denne debatten – om det blir Os som egen kommune, som en del av en Nord-Østerdalskommunene eller om vi havner i Trøndelag.

På bakgrunn av mangelfulle utredninger, mener vi at det er vanskelig å gjøre et klart valg for fremtiden vår, 6. juni.

Vi ønsker et valgresultat hvor utfallet ikke er preget av usikkerhet blant de som stemmer, men snarere en Os-befolkning som vet hva som er best for Os.

Kan vi klare å stå på egne ben, slik Arnfinn Nergård mener?

Ja til fortsatt godt samarbeid i Fjellregionen, hvor vi kan dra nytte av hverandres goder og bidra på tvers av kommune- og fylkesgrenser – nå må fakta på bordet, slik at osingene kan ta et riktig og velbegrunnet valg i denne debatten.

Det fantastiske engasjementet som vi har sett i Os igjennom denne kommunedebatten, ønsker vi å se i den videre utviklinga av ei bærekraftig bygd, uansett utfall. Godt valg!


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags