Vår framtid?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevVi er en gjeng ungdommer fra Os Kommune som har fulgt med på debatten som omhandler kommunereformen, og vi sitter med en del ubesvarte spørsmål og problemstillinger. Vi ser at det bare er utreding for kommunesammenslåing med Holtålen og Røros og vi savner en utreding som omfatter kommunene i Nord Østerdalen.

Vi mener at Os kommune burde bestå som egen kommune. Hele prosessen har gått fort og det er ikke klarhet og vi er ikke klar over konsekvenser av valgene vi osinger står ovenfor nå.

På Os er en av hovednæringene jordbruk, mens på Røros er det turisme det satses høyest på. Vi er usikker på om en sammenslåing vil redusere satsningen på jordbruket på Os. Her vil vi sitere til Tobias Hodøl fra sist folkemøte hvor han gjorde det helt klart for forsamlingen at han ikke er villig til å satse på landbruk i Os hvis vi havner under Trøndelag. Dette på grunnlag av fare for økt tamreindrift i områdene hvor vi driver med mjølkeproduksjon og sauedrift. Det vil føre til ødelagte beiter, mye mer arbeid for bøndene, og det blir mye mer tidkrevende enn det kunne ha vært. For det andre kan det være problematisk for landbruket, på grunn av at Trøndelag tilhører rovviltsone 6. Dette betyr at de er forpliktet til at rovdyr skal få yngle i deres trakter, mens Hedmark tilhører rovviltsone 5. Noe som betyr at vi ikke skal ha rovvilt i våre områder. Disse to faktorene er med på at unge osinger ikke vil satse videre på landbruket i Os og derfor ikke flytter tilbake til Os, er det dumt for Os og vår region. Vi vil ikke få tilbake ungdom og unge voksne som vil satse på oss og vår region gjennom landbruk.

Konsekvensene av flytting av fylkesgrensa synes vi er lite utredet. Vi vet ikke hva det faktisk vil innebære om fylkesgrensa blir flyttet. Derfor er vi redd for hvordan samarbeidet i fjellregionen vil fortsette hvis vi blir delt opp i to kommuner i to ulike fylker.

Det er en stor usikkerhet ved kostnaden av flytting av fylkesgrensa og det er overhode ikke sikkert at dette vil lønne seg på kortsikt eller langsikt. Det er snakk om at vi kommer til å spare så mye med kommunesammenslåing, men hvor mye vil det koste å få de ulike kommunene til å bli en kommune? Vil det tilskuddet som vi får fra staten for å gjennomføre en kommunesammenslåing holde, eller må kommune/vi betale en del av disse utgiftene?

Vi bekymrer oss også for hvordan lokaldemokratiet vil bli ved en eventuell sammenslåing. Vil vi på Os miste makten til det nye kommunesenteret? Vi er redd for at det nye kommunestyret vil bli urettferdig organisert med at Os etter hvert vil få færre representanter, og dermed havne i mindretall. Vi er også bekymret for sentralisering. Dette ser vi allerede i Tufsingdalen der de har mistet både skolen og butikken, og dermed flytter folk inn til sentrum i stedet for å bo i grendene. Og uansett om vi havner innenfor Hedmark/Oppland-, eller Trøndelag fylkeskommune, kommer vi til å bli en utkant i utkanten i den nye fylkeskommunen. Det handler derfor om at det må være attraktivt å flytte tilbake, folk må kunne satse på det de vil. Uansett om Os kommune kommer til å velge en av sidene så kommer vi til å dolke den andre siden i ryggen. Vil det virke positivt på samarbeidet i fjellregionen? Eller vil den siden som føler seg dolka i ryggen kutte ut samarbeidet?

Tynset og Nord Østerdal har tatt for lite initiativ for å beholde Os kommune i Hedmark. Tynset burde tatt mer tak og gitt respons når Os prøvde å starte utredninger sørover. I etterkant av møte har de vist mer engasjement, og det er absolutt på tide! Vi ønsker at 4k skal bli utredet, ettersom 6k-alternativt raskt ble uaktuelt. Ved utredning av 4k kan vi sammenligne med Røros/Holtålen-alternativet og derifra finne den beste løsningen for Os kommune.

Vi mener at Os kommune skal bestå som egen kommune og samarbeide med hele fjellregionen, fordi vi i fjellregionen er avhengige av hverandre og vi trenger hverandre. Det er vi, ungdommene i Os, som tross alt er framtiden, og vi som skal leve med konsekvensene av de valgene som blir tatt nå. Som Arnfinn Nergård skrev i sitt innlegg «Som egen kommune står vi ikke alene - men sammen med de andre!».

Vi vil også oppfordre alle sammen til å stemme ved valget på mandag, hver stemme teller!

Bjørn Olav Westum, Kristoffer Ness, Ole Tomas Høisen, Åse Karin Langbekkhei, Eirin Trøan Presthagen, Oddbjørn Meli, Mette Tollan, Stian Slemdal, Tobias Hodøl, Victoria Sund Rodum, Ivar Midtdal, Mari Therese Hummelvoll Trøan, Sandra Ryen, Sveinung Røsten, Gry Beathe Hummelvoll Trøan og Ole Thomas Hummelvoll Trøan 

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags