Røros SVs JA-kommune

Bergstaden Røros

Bergstaden Røros Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

På budsjettmøtet i kommunestyret den 30. november fremmet alliansen Røros Høyre og Røros Venstre forslaget «Røros Kommune skal være en JA kommune! Ja'et skal være ledende i all saksbehandling, administrativt og politisk, ved at vi ser hele samfunnsøkonomien i Røros Kommune som en helhet.» Forslaget fikk ikke politisk flertall, og ordfører kommenterte noe uheldig at vi dermed vedtok å bli en Nei-kommune. Dette stempelet har det vært vanskelig å bli kvitt, særlig fordi Høyre i etterkant smykker seg med å være partiet som vi si ja. Dette kan ikke bli stående uimotsagt.


Røros SV har likebehandling, rettferdighet og miljø som grunnpilarer. Derfor sa vi nei til Høyres forslag av følgende årsaker:

  • · Vi sier JA til lik behandling for alle, og NEI til forskjellsbehandling. Å sikre rettferdighet kan ta tid. At alle saker skal gjennom den samme administrative og politiske kverna er et trygghetsstempel, i andre enden av skalaen lurer korrupsjon og trynefaktor. Rettferdighet er ikke det samme som å si ja til alt.
  • · Vi sier JA til helhetstenking og planlegging, og NEI til førstemann til mølla-prinsippet. Å gi tillatelse til noe må kvalitetssikres, slik at andre som i etterkant søker om det samme vil få samme svar. I tillegg skal pengene vare hele året, og ikke brukes opp før vi tar sommerferie.
  • · Vi sier JA til å bruke i tråd med det vi har vedtatt, og NEI til forbruk av penger som vi ikke har. Å se samfunnsøkonomien som en helhet, slik Høyre foreslår, gir oss ikke flere penger å rutte med og er heller ikke et godt argument for å se bort fra vedtatte budsjett og planer. Vi sier et soleklart nei til gjenforening med Robeklista, det må nødvendigvis også føre til noen nei i forhold til bruk av penger.
  • · Vi sier JA til å verne om Røros som historisk perle, og NEI til ødeleggende inngrep i verdensarven. I byggesaker og arealplanlegging kan viljen til vekst og hensynet til vern komme i konflikt. Av og til må ønsket om vekst vike.
  • · Vi sier JA til miljø, og NEI til alternativer som kan skade jorda vår. Noen ganger trumfer miljøpolitikken andre saker, selv om disse er aldri så viktige. Næring som ikke er bærekraftig, eller arealbruk som ikke er miljøeffektiv, taper mot klimavennlige alternativ.
  • · Ikke minst sier vi JA til tydelige og gode vedtak som ikke gir falske forhåpninger, og NEI til populisme og forflatning av politikken.


På bakgrunn av punktene over mener Røros SV at det i en del saker er riktig og viktig å si nei. Å vedta å være en JA-kommune vil være skinn-politikk, som ikke kan gjennomføres i praksis. Kommunen og politikere har et helhetsansvar som må belyse enkeltsakene. De samme har også ansvar for å gi stemme til dem som ikke roper høyest. Det kan bety å si ja til andre enn dem som skriver mest i avisa eller med caps lock på Facebook.


Når det er sagt, er det ingen tvil om at også Røros SV ønsker at Røros kommune skal være en ja-kommune. En ja-kommune i betydningen en kommune som møter henvendelser med et positivt utgangspunkt, med et ønske om at alle skal føle seg godt ivaretatt, og med et mål om å strekke seg langt for å møte folks behov. Dette mener vi er satt ord på i Røros kommunes forholdsvis ferske kommunikasjonsstrategi. Om Høyre og Venstre ikke er fornøyd med strategien ville det vært riktigere å gå inn for en skjerping av denne, enn å komme med et løsrevet verbalforlag hengt bakpå en budsjettsak.


Røros SV sier JA til rettferdighet, likhet, trygghet og forutsigbarhet. JA til positiv og god kommunikasjon. JA til klima og verdensarv. JA til en kommune som er god å bo i for oss og for neste generasjon. Det er vår JA-kommune.

l


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags