Ny barnehage og nytt Vidarheim – Tolga kommune

Marit Gilleberg

Marit Gilleberg Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevKommunestyret i Tolga vedtok i oktober 2016 å nedsette en komite som skulle utrede:

«Felles barnehage ved skolen og konkretisere hvilke fasiliteter som trengs i forhold til kulturaktiviteter.  Bruk av uteområdet skal inngå i dette og det gjelder uteområde for alle aldersgrupper og trafikale løsninger. I forbindelse med bygging av nytt kulturhus skal Vidarheim rives»

LES OGSÅ: Ny barnehage på Tolga?

Utredningsarbeidet skal behandles i kommunestyret i juni 2017.

Rammen for arbeidet er satt til max låneramme på 40 millioner, mens samlet kostnadsramme er 60 millioner; inkludert momsrefusjon og eventuelle tilskudd. Dette er ei uhyre tøff planleggingsramme som krever arealeffektivitet og bruksfunksjoner satt i fokus.  Her blir det til slutt harde prioriteringer.

Når det gjelder kulturhusfasiliteter har vi så langt i komiteen sagt at det er viktig med et «nytt Vidarheim» tilknytta skolen; og som kan brukes i forbindelse med kulturarrangementer, skoleavslutninger og ulike arrangementer i regi av kulturskolen. I utredningsarbeidet trekker vi inn kulturskolen med flere til å definere framtidas behov til scene, lys, lyd mv. Videre har vi sagt at bygging av nytt kulturhus må sees i sammen med alle andre forsamlingshus, skihytter, Hamran, Sætershallen, skytterhus, eksisterende gymsal. Det er fint å bygge, men vanskeligere å drifte økonomisk.  Vi i komiteen har også sagt at vi mener det viktig å bygge et nytt praktisk kjøkken, som kan brukes i tilknytning til ulike arrangementer. Tolga kommune har mottoet «Tolga dyrker måltidet.»  Det er  takhøyde for delte meninger i komiteen om utformingen og hva det nye Vidarheim skal romme.

LES OGSÅ: Om barnehagebygging i Tolga kommune

Vi skal se uteområdet i en helhet. Området rundt Dølmotunet inkluderes i arbeidet.  I tillegg vil området forandres en god del den dagen Vidarheim rives. Dette gir grunnlag for å se på gangveier, parkeringsplasser og grønne soner på nytt.  Innkjøringene til skoleområdet er ikke optimal i dag. Vi er opptatt av å se på tiltak i uteområdet som også kan engasjere ungdom i større grad.  Vi skal legge vekt på universell utforming da utelekeplasser, lavvoer, gapahuker skal gjøres tilgjengelig for alle. Arealet rundt og på Dølmotunet brukes aktivt under Olsok, men dette kan nyttiggjøres mer i øvrige uker i året og er godt egnet som lekeområde.

Tolga kommune har en visjon for sine barnehager om at nærmiljøet skal brukes aktivt og det skal legges vekt på fysisk fostring.  Dagens skoleområde har lett tilgang til flott natur/skilekområdet i Hamran/skog/i gangavstand. Dette kommer selvfølgelig som et tillegg til det inngjerda utearealet vi må sikre rundt barnehagen.

Når barnehagen ønskes plassert ved skolen er det flere argumenter for det. Tilgang til svømmehall, sløydsal (som er lite brukt), kulturhus ogkulturskole blir enda lettere tilgjengelig. Hvis barnetallet går ytterligere ned (er redusert fra 250 elever i 2000 til 144 i dag) så kan det i fremtiden bli nødvendig med enda tettere samarbeid mellom småskole/SFO og barnehage enn det vi ser i dag.

Videre prosess.

I slutten av april blir det invitert til åpent møte der vi legger fram foreløpige skisser for plassering av kulturhus, barnehage og uteområdet. Etter den tid blir det mulig å komme med skriftlige innspill innen 1. juni slik at vi får fram god dokumentasjon til kommunestyremøte i juni.  

Komiteen ønsker at vi nå bruker tiden til å diskutere både muligheter og begrensninger fram til saken skal opp i kommunestyret i juni.  Vi ønsker å sikre et godt oppvekstmiljø for alle barn og ungdom. Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn, så nå er det bare å komme med gode innspill på hvordan vi skal bygge for framtidens oppvekstmiljø – læringslyst, lære å mestre sitt eget liv, gode lokaler, sang, teater, musikk, kreativitet, frilek, gode lekeplasser, stier, grønne soner …   

Komiteen ser fram til mange gode innspill. Diskusjon gir gode løsninger.

Marit Gilleberg

Leder i utredningskomiteen

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags