Omdømme og åpenhet

Fra foreslått og søkt nybygg i Kjerkgata, ned Henrik Grønns vei.

Fra foreslått og søkt nybygg i Kjerkgata, ned Henrik Grønns vei. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerI et kommunalt budsjettmøte forrige måned innledet rådmannen med en bekymring over at noen politikere hadde uttalt seg offentlig om utbyggingsplanene på plattingen, slik det er referert i Arbeidets Rett 30. september. Han mener at slike diskusjoner må foregå innad i kommunen. Her er noen sitater fra hans innlegg:

«Plattingen kan bli en kjempeomdømmesak for oss»

Teknisk etat har i forhåndskonferanse gitt utbygger rammer for et dominerende bygg som vil kreve dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser på flere områder. I volum vil dette bli det største bygget i vernesonen, og tilpasning til 1700-talls omgivelser og stedlig byggeskikk er fraværende. Jeg regner med at rådmannen ser dette, og at han skjønner at slike planer engasjerer mange.

«Vi må sikre at utbygger vil bygge.»

Mener rådmannen at de politisk vedtatte reguleringsplaner med bestemmelser skal dispenseres til fordel for utbyggers økonomiske hensyn? Ifølge utbygger er det nemlig slike hensyn som ligger til grunn for et så stort bygg.

«..jeg tror vi skal få med oss riksantikvaren på laget»

Tiltakshaver benevner denne store utbyggingen som byfornyelse, noe som skulle tilsi at kommunen først kontaktet riksantikvaren før noe annet ble gjort i saken. Kanskje en arkitekt-konkurranse kunne ha vært en god løsning?

«..håper at diskusjonen i kommunen skal forbli innad»

Det å legge lokk på offentlighet hører fortiden til og under helt andre styresett. Det er derimot svært viktig at slike omfattende utbyggingssaker kommer ut i det offentlige rom, og vi ser at resultatene av offentlig debatt ikke lar vente på seg. Svært mange kommentarer og meninger har kommet fra det ganske land, både skriftlig og på nett. Det viser at mange interesserer seg for utvikling av Bergstaden, og dette er viktig å ivareta og ikke legge lokk på!

For meg fortoner Arbeidets Rett sitt oppslag som et partsinnlegg fra din side. Sørg heller for å legge til rette for offentlig debatt slik det foregår i stor skala mange steder, spesielt når det gjelder byutvikling og større utbygginger. Politikk skal utøves av våre folkevalgte, og det er deres meninger folket er interessert i! Åpenhet er en betingelse for et godt omdømme!

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags