Ordførerene ønsker ny dialog med Miljødirektoratet etter avslag på trening av hund under lisensjakt

Av