Hva mener Senterpartiet i Holtålen?

Av
DEL

LeserbrevJeg liker best å snakke om Sp sin politikk, men når man står på stand eller er på butikken dukker det opp mange spørsmål innbyggerne grunner på, spesielt etter en del spesielle utspill fra Pensjonistpartiet sin ordførerkandidat. Jeg vil derfor forsøke å svare på noen av dem. Pensjonistpartiet har foreslått å slutte med tvungen renovasjon, et ganske spesielt forslag da dette er lovpålagt og hjemlet i forurensingslova. Det er altså et tulleforslag som ikke er gjennomførbart og som vi selvsagt ikke støtter.

Vann og kloakk er såkalt selvkostområde, det vil si at kommunen må beregne avgift etter reelle kostnader. Det er altså ikke slik at vi kan vedta gebyr etter eget forgodtbefinnende. Vannavgifta i Haltdalen er veldig høy, det skyldes i hovedsak at det ble langt færre abonnenter enn forutsatt fordi regjeringa overprøvde kommunestyret og nektet hytteutbygging i Aunegrenda. Senterpartiet vil kjempe videre for at lokaldemokratiet skal få reell makt og for at vi skal ha næringsutvikling i hele kommunene.

Et godt tjenestetilbud og det at det er butikk i bygda, er avgjørende for hvor folk vil bosette seg. Skal vi sikre dagligvarehandelen må vi sikre lønnsomme butikker. Coop ønsker ikke søndagsåpen butikk, det vil gå utover lønnsomheten, og vi risikerer at tilbudet blir ytterligere svekket. Noen yrker krevet at folk må jobbe søndager, helligdag og ferier, dette gjelder helsearbeidere, bønder, prester, dette trenger vi for at samfunnet skal gå rundt. Senterpartiet mener alle som ikke må jobbe på søndag skal ha mulighet til en felles fridag med resten av familien. Vi trenger en annerledes dag. Senterpartiet sier ja til en felles fridag og nei til søndagsåpne butikker. Ellers vil jeg anbefale alle å handle mest mulig i egen kommune og minst mulig i Sverige, dette støtter opp om det lokale næringslivet.
Videre vil jeg understreke at SP vil redusere sukkeravgifta, vi har stemt imot økt sukkeravgift og vil legge til rette for mest mulig verdiskaping i Norge.

Når det gjelder eiendomsskatt er det vel ingen som er glad i den. Den økonomiske situasjonen for Holtålen er imidlertid så anstrengt at fjerning av denne vil bety anslagsvis 10-12 færre stillinger i eldreomsorgen. Redusert politikerlønn ville i beste fall finansiert en av disse. Forpliktelser som barnehagenorm , lærernorm og lovpålagte oppgaver reduserer handlingsrommet vårt til et minimum. Dette vil neppe endre seg før i 2021, da har jeg godt håp om at Senterpartiet sitter i regjering, og at kommunene igjen skal få en finansiering som står i forhold til oppgavene. Senterpartiet foreslo 4,2 milliarder mer til kommunenorge i 2020, dette vil hjelpe på slukne budsjetter i hele landet.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags