Fritt skolevalg er verken fritt, framtidsretta eller fornuftig!

Av

Etter å ha svekket beredskapen, flyttet arbeidsplassene inn til de store byene, fjernet kommuner og halvert antall fylker var det til slutt skolen sin tur. Regjeringen foreslår nå å tvinge alle fylker til å ha «fritt» skolevalg i videregående skole. Det er nok et grep for å svekke distriktene.

DEL

MeningerI Oslo er «Fritt» skolevalg bare fritt for 18% av elevene. For resten, som ikke har toppkarakterer, er det tvang. Et bedre navn på ordningen er karkaterbasert skolevalg. Vi skal få en ordning som gjør forskjell på 15-åringer ut ifra den begrensede infoen et karakterkort gir deg. Ungdom som møter en teoritung skole de ikke alltid helt mestrer skal tvinges ut på hybler og lange bussreiser, mens skolevinnerne skal få bo hjemme. Det er dypt urettferdig!

I regjeringens forslag åpnes det for at fylket kan deles i inntakssoner, men sonene må da sikre et reelt valg. Det betyr i praksis at en elev fra Elverum kan bli tvunget til Tynset på skole, eller motsatt. I noen regioner vil heller ikke slike soner være til hinder for at tilbud på distriktsskoler blir svekket, og at det i verste fall kan danne seg A- og B-skoler. Det er ingen tjent med - skolene trenger mangfold.

For dette vil ramme distriktsskolene aller hardest. Vi har nettopp hatt en grundig gjennomgang av skolestrukturen i Hedmark, derfor har Senterpartiet gått til valg på at ingen videregående skoler skal legges ned i det nye fylket de neste fire årene. Nå vil regjeringen fjerne forutsigbarheten for skoler som Nord-Østerdal videregående skole og i steden sende 15-åringer som ikke fikk toppkarakterer på ungdomsskolen ut på lange bussreiser og fremmede hybler.

Regjeringen trer ren ideologi nedover hodene på fortvilte fylkespolitikere, som ikke kan gjøre annet enn å klage sin nød og nikke. De samme fylkespolitikerne må deretter forklare opprørte foreldre hvorfor ungene deres må bo på hybel langt hjemmefra, hvorfor linjer forsvinner og hvorfor skoler blir lagt ned. Allerede før de nye regionene trer i kraft, hvor man ble lovet nye oppgaver fra staten, velger altså regjeringen å fjerne enda mer lokalt selvstyre fra fylkene.

Karakterbasert skolevalg vil øke forskjellene mellom ungdom, skape et uheldig konkurransemiljø mellom skolene og gjøre det vanskelig å opprettholde alle linjene vi har i Hedmark. Hedmark Senterungdom vil fortsatt legge nærskoleprinsippet til grunn i det nye fylket slik at vi kan bygge videre på de gode skoleresultatene vi har hatt i Hedmark de siste årene.

Kjære regjering, la i det minste skolene og elevene slippe ideologigalskapen deres. Karakterbasert skolevalg er ufritt, usunt og ufornuftig!Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags