Skoleutfordringene i Os

OS SKOLE: Os skole, barnetrinn og ungdomstrinn.

OS SKOLE: Os skole, barnetrinn og ungdomstrinn. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I den nylig publiserte kartleggingsrapporten «Kultur for læring» fra Høgskolen i Innlandet sies det blant annet at «fortellingen om Nord-Østerdal som en region som er god på skole, slår litt sprekker i denne kartleggingsundersøkelsen.»  Og videre: «Vi kan kanskje si at Nord-Østerdal ikke er Nord-Østerdal slik vi har tenkt». 

Utsagnene representerer en omdømmemessig nedtur i forhold til vante forestillinger.

Om rapporten gir nedtur for hele regionen, gir den definitivt en kald-dusj til skolene i Os. Os skårer på så å si alle informantgruppers vurderinger og svært mange indikatorer lavere enn gjennomsnittet i fylket/regionen. Elevvurderinger (mht til bl.a. trivsel og relasjon lærer/elev, elev/elev) på alle trinn gir lave skår, det samme gjelder lærernes vurderinger av elevenes kompetanse (bl.a tilpasning til skolens normer, empati og rettferdighet, skolefaglige prestasjoner). Når det gjelder lærernes samarbeid, undervisning og støtte til elevene er skårene på indikatorer som observasjon og veiledning, pedagogisk samarbeid, samarbeid om undervisning og lærernes tilfredshet og kompetanse  bekymringsfullt lavt.

I skoleledernes vurderinger kommer regionen under ett dårlig ut når det gjelder samarbeid med skoleeier. Ut fra det som ellers fremkommer i kartleggingen er det ingen grunn til å tro at resultatene i Os trekker snittet oppover.

Utfordringene i skolene i Os, særlig relatert til Os skole, er fra flere år tilbake tatt opp fra lærernes organisasjoner, FAU og skoleledelsen, og var også noe av bakgrunnen for at det ble avsatt midler til skoleutvikling i budsjettet for 2016. SV argumenterte i budsjettdebatten for nødvendigheten av å se på de totale skoleressursene og raskt komme over i en fase med tiltak for å møte utfordringene, - enten det var snakk om ressursfordeling, organisatoriske eller ledelsesmessige tiltak. Det ble opprettet en styringsgruppe (arbeidsgruppe?) med politisk representasjon i tilknytning til en utviklingsprosess. Kommunestyret er knapt nok informert om noe annet enn eksistensen av denne styringsgruppa.

SV-gruppa ber om at det blir gitt en bred gjennomgang både av utfordringene og tiltak som er til vurdering/gjennomføring og som kan gi grunnlag for et større engasjement fra kommunestyret som skoleeier både på kort og lang sikt. En slik gjennomgang bør kunne gjennomføres i forbindelse med fremleggelse av tilstandsrapport for grunnskolen i Os for 2016 (jfr opplæringslova § 13 -10) i mai 2017.

SV-gruppa ber om at ordfører så snart som mulig kan bekrefte at en slik gjennomgang vil bli gitt.

En god skole har vært og må fortsatt et av de viktigste fortrinnene for bosetting og tilflytting i Os. Vi har derfor ikke råd å se på at omdømmet svekkes ytterligere uten at det så snart som mulig gjennomføres synlige og effektive tiltak for å bygge tillit internt og eksternt. 

Vennlig hilsen, for SVs kommunestyregruppe, Jon Ola Kroken

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags