Vår miljøprofil

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Pensjonistpartiet ønsker å bevare naturmangfoldet for fremtidige generasjoner. Det har gjort stort inntrykk på oss at dagens ungdom over hele verden streiker og engasjerer seg i kampen for miljøet i frustrasjon over manglende handlekraft fra såvel nasjonale som lokale ledere.

DEL

MeningerMennesker av i dag lever travle liv i travle samfunn med stadig økende krav til produksjon og effektivitet. De fleste mennesker bor i byer og er utsatt for et helt annet stressnivå enn oss som bor på bygda. Økende grad av stress gjør at menneskers behov for avkobling, fred og ro, også er økende. Mange søker seg derfor til naturen og ønsker å tilbringe mer og mer fritid også i Holtålen kommunes friluftsområder. Det er gjennomført 2 spørreundersøkelser blant hytte og fritidsbeboere i kommunen. Begge undersøkelsene konkluderer med at de aller fleste setter tilgang til naturens muligheter for avkobling, ro og fred og tilgang til preparerte skiløyper. For Pensjonistpartiet er det viktig at det vises respekt for naturens sårbarhet og at alle innser den gjensidige avhengighet mellom menneske og natur.

Friluftsliv defineres som Opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforanding og naturopplevelser. For å sikre framtidige generasjoners oppvekstvilkår og tilgang på friluftsaktiviteter som dagens generasjon har til jakt, fiske og naturlig friluftsliv, må eksisterende fauna og floramangfold ivaretas på en bærekraftig måte. Kommunens miljø og klimaplan må beskrive en helhetlig og langsiktig målsetting med tanke på arealplanlegging, næringsutvikling og folkehelse. Naturopplevelser med variert dyreliv styrker menneskers mentale helse og er en svært viktig faktor for god folkehelse gjennom fysisk aktivitet. Vi som innbyggere i Holtålen kommune må passe på at kommunen ikke blir levende i et vakuum som vil kunne se bort fra internasjonale og nasjonale rapporter med tydelige faresignaler for tap av artsmangfold og urørt natur.

Holtålen kommune må øve påtrykk på regionale politiske myndigheter for å opprettholde/øke frekvensen for tog og gjennomgående bussruter mellom Røros og Trondheim. Dette for å redusere behovet for bruk av egen bil på strekningen.

Ålen, mai 2019

Ole Anders Holden

listekandidat for PensjonistpartietSend inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags