Alvdal som egen kommune i fremtiden

Johan Ragnar Eggen, leder Alvdal Senterparti.

Johan Ragnar Eggen, leder Alvdal Senterparti. Foto:

Av
DEL

MeningerHøyre- og FRP regjeringen har de siste tatt stadig flere sentraliseringsgrep. Nav kontor, trafikkstasjoner, tingretter, sykehus og ambulansetilbud er blitt lagt ned eller står i fare for å bli sentralisert. Flere økonomiske tilskudd er redusert, bl.a. regionale virkemidler.

Den største sentraliseringsreformen av dem alle, er kommunereformen og tvangssammenslåingen av fylkene. Regjeringen gjorde for kort tid siden klart at deres press om kommuneslåinger ikke er over. Kommunalminister Mæland sier at halvparten av kommunene i Norge er for små og at en må bli mye større for å kunne gi gode og robuste tjenester.

Regjeringens press om kommunesammenslåing kan ikke begrunnes i at tjenesten i små kommuner ikke er for gode. Tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT viser at det er i de små kommunene folk er mest fornøyd med de kommunale tjenestene. Innbyggerne i små kommuner fortelle at de er mer fornøyd med barnehagen, sykehjemmet, skolene og hjemmetjenesten i sin kommune enn det innbyggerne i store kommuner er. Ut fra tallene er det altså ikke mulig å konkludere med at kommuneslåinger og større kommuner vil gi bedre tjenester.

En sammenheng er nærmest konstant i politikken: Sentraliserer du makt, sentraliserer du også folk. Dersom regjeringen får det som den ønsker, vil Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Rendalen bli slått sammen med en eller flere nabokommuner. Dette vil på sikt kunne føre til press om nedleggelse og sentralisering av flere av tjenestene. De langsiktige konsekvensene vil kunne bli store. Det skader åpenbart Alvdal men også Tynset. Et levende Tynset er helt avhengig av levende bygder og kommuner rundt. Den som for eksempel flytter fra Alvdal flytter ikke nødvendigvis Tynset, men like gjerne til mere sentrale deler i landet. I en slik situasjon ender også næringslivet på Tynset som tapere. Dermed ender hele regionen som taper i prosessen.

Alvdal Senterparti mener nærhet til tjenester alle trenger svaret, ikke problemet. Det har vært en styrke og en suksesshistorie som har vært med på å skape levende lokalsamfunn, aktivitet og næringsliv i fjellregionen og hele landet.

I vårt program for neste Kommunestyre periode er vi helt klare på at Alvdal Kommune må bestå som egen kommune.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags