Jeg hadde et byggeprosjekt der jeg leide en konsulent til hjelp av tegninger og søknad. Dette på grunn av å få alt riktig med en gang. Her tok vi sannelig feil. Kommunens saksbehandler fant her det oss dødelige kaller for flisespikkeri.

Her stoppet altså hele prosjektet opp rett og slett på grunn av en reguleringsplan som ikke er i samsvar med virkeligheten. Jeg måtte ifølge saksbehandler søke om dispensasjon, grunngi dispensasjonssøknaden samt ta en ny runde med nabovarsler. Alt dette på grunn av en regulert vei som ikke eksisterer. Veien kommer heller aldri til å gå slik som i reguleringsplanen. Saksbehandler forklarte dette med at ettersom regulert veikant bare går 1,7m fra takutstikk, mens det i virkeligheten er nesten 9 m fra takutstikk til der veien faktisk går, så måtte det altså søkes om dispensasjon. Er det altså jeg som grunneier som skal straffes for at kommunen i sin tid ikke fulgte sin egen reguleringsplan? Smått utrolig.

Til informasjon så er avstanden mellom garasje og vei i henhold til regelverket som gjaldt i sin tid når hus og garasje ble satt opp. Hvorfor skal da kommunen bruke en reguleringsplan som ikke er realistisk som grunnlag for dispensasjonssøknad?? Jeg vil neppe tro at det ble søkt om dispensasjon når huset i sin tid ble satt opp og heller ikke resten av boligene i samme gate. Så hvorfor nå?

Det står til og med skrevet i lovverket: «Ny arealdel overstyrer, men opphever ikke formelt, eldre reguleringsplaner. Ny arealdel til kommuneplan setter til side rettsvirkningene av eldre reguleringsplan så langt det er motstrid mellom planene. Hvor langt en ev. motstrid rekker, må bero på en tolking av planene. Reguleringsplan i strid med arealdelen bør snarest mulig oppheves eller endres gjennom en etterfølgende vedtaksprosess.» I dette tilfellet er kommuneplanen den nyeste planen. Her mener jeg at det er en klar motstrid. Veien går der den går og det kommer aldri noensinne til å gå en vei knappe 2 meter fra mitt hus. Det er jo imot lovverket som ble gjaldt når huset ble satt opp på 60-tallet og det er imot lovverket i 2018. Må jeg da flytte huset om så skal være tilfellet? Vanvittig politikk spør du meg.

Underveis i prosessen fikk jeg også høre om en annen lignende søknad med klart større utfordringer som ble godkjent nærmest umiddelbart av en annen saksbehandler. Er det virkelig så stor forskjell på saksbehandlerne i Røros kommune? Her har vi tydeligvis en saksbehandler som evner å vise skjønn, mens den andre, som jeg var så «heldig» å få, graver seg ned i paragrafer.

Søknaden ble omsider godkjent. Men når jeg en dag åpnet postkassen og finner en regning fra Røros kommune pålydende 33.900,-, blir man mildt sagt vettskremt. La dette synke inn; Nesten 34.000,- i gebyrer (!!!) for å utvide en eksisterende garasje!? Dette er jo hårreisende!! Jeg skjønner nå hvorfor saksbehandleren absolutt ville ha igjennom dispensasjonssøknaden. Det blir mer penger i kassa av slikt…

Altså, når man har et servicetorg så forventer man som kunde å få god service og kundebehandling. Det burde(!) være i kommunens beste interesse å hjelpe sine beboere med bosetting og etablering, og ikke motarbeide for alt det er verdt. Skulle nesten tro man ikke vil ha yngre folk til å bosette seg i kommunen, mens i nabokommunene får man nesten en tomt kastet etter seg. Ikke har de gebyrer som er hinsides all fornuft heller.

Jeg tar ikke sjansen på å sende klagen direkte til kommunen da de helt sikkert har gebyrer for behandling av denne også. 20 til 30.000,- ryktes det om. Skulle jeg ha klaget så har jeg måttet punget ut 50-60.000,- totalt i gebyrer og det FØR jeg har rukket og satt en spade i jorda. Jeg sier det igjen; Hinsides ALL fornuft!