Tvang og sentralisering

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Senterpartiet har gjennom hele vår historie kjempet for å spre arbeidsplasser, makt og tjenester over hele landet.

DEL

KronikkDette har bidratt til å skape det Norge vi er stolte av. For oss er det klart: Å si nei til sentralisering, er å si ja til Norge.

Høyre og Frp har de siste årene igangsatt de mest omfattende sentraliseringsreformene i norsk historie. I stort tempo har de jobbet for å legge ned og avvikle sykehus, lensmannskontorer, fylker, høyskoler, Heimevern, forsvarsbaser, NAV-kontorer, skattekontorer, domstoler og gardsbruk. Uavhengig av hva det angivelige målet er, er løsningen den samme: Sentralisering

Én de såkalte «reformene» vil gi mer sentralisering enn noen av de andre: Kommunereformen. I år ble 31 av kommunene i Norge slått sammen med tvang. Høyre og Frp har gjort det klart at tvangssammenslåingen av kommuner vil fortsette dersom dagens regjering vinner valget denne høsten. NHO, regjeringens allierte i kampen for nedleggelser av norske kommuner, foreslo i fjor at Hedmark kun skulle bestå av fire kommuner. I følge NHO bør Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga slås sammen til én kommune.

Når vi ser på hvilke oppgaver en kommune skal løse, ser vi konsekvensene som tvang og sentralisering av Kommune-Norge vil gi.  Kommunenes hovedoppgaver kan grovt sett deles inn i to:

  1. Danne basis for folkestyre og lokaldemokrati.
  2. Levere velferdstjenester til kommunens innbyggere.

Hvordan vil disse oppgavene bli påvirket av kommunesammenslåing?

Ved kommunesammenslåing vil området som har høyest innbyggertall i de aller fleste tilfeller oppnå størst representasjon og større makt på bekostning av områdene rundt. Folk i noe mer spredtbebygde områder får dermed mindre innflytelse.

Som del av Os kommune, utgjør Dalsbygdas innbyggere om lag 30 % av velgerne. Ser man for seg et sentralisert «Stor-Tynset» slått sammen av Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, endres representasjonen dramatisk. I en slik kommune vil Dalsbygdas innbyggere utgjøre omtrent 4 % av velgerne.  Mens Dalholen i dag er representert med fem representanter i kommunestyret i Folldal, er det betydelig sjanse for at ikke bare Dalholen, men hele Folldal blir stående uten én eneste representant i det nye kommunestyret.

Med et presset kommunebudsjett vil det være langt lettere for sentraliserte kommuner å legge ned skoler, sykehjem eller helsestasjoner i områder med mindre beboelse. Det vil fort innebære at skola i Dalsbygda eller eldrehjemmet i Folldal legges ned. Men når skola eller eldrehjemmet forsvinner, hvem ønsker da å flytte med familien til Dalsbygda eller til Folldal?

De langsiktige konsekvensene av kommunesammenslåing er klare. Det finnes i dag ikke én eneste kommune uten et eldrehjem eller en skole. Men det finnes en lang rekke nedlagte kommuner der det ikke lenger finnes hverken eldrehjem, legesenter eller skole.

I 2007 sentraliserte Danmark og kuttet med tvang antall kommuner fra 270 kommuner til 98. I følge den danske forskningslederen Roger Buch, gjorde dette det «mye lettere for politikerne å treffe upopulære beslutninger». Konklusjonen var klar: Større kommuner førte til sentralisering med stengte skoler og nedlagte sykehjem i distriktene.

En slik utvikling skader åpenbart Folldal. Men den skader også Tynset. Et levende Tynset er helt avhengig av levende bygder og kommuner rundt. De som eventuelt flytter fra Folldal, flytter ikke nødvendigvis til Tynset. Tvert i mot vil mange av disse ende i andre og ofte mer sentrale deler av landet. I en slik situasjon ender også næringslivet på Tynset som tapere. Dermed ender hele regionen som taper i prosessen.

Frp og Høyre kan uansett ikke skjule følgende faktum: De som er mest fornøyd med de kommunale tjenestene er innbyggerne i små kommuner. Både på Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal er folk langt mer fornøyd med kommunen sin enn gjennomsnittet i Norge.

I NHOs eget kommune-NM kommer det klart frem hvor godt kommunene i Nord-Østerdalen gjør det målt i lav arbeidsledighet. Østlendingen viste 10. august at Alvdal nå ligger på 3. plass på landsbasis, og både Os, Folldal, Tynset og Tolga ligger helt i norgestoppen. Hva er problemet man egentlig vil løse ved å legge ned kommunene våre?

Større kommuner vil ikke gi hverken styrket lokaldemokrati eller bedre tjenester. Derimot legger det til rette for privatisering av offentlige velferdstjenester gjennom at man skaper større markeder.

Nedlegging av kommunene og sentralisering av Nord-Østerdalen vil føre til mindre verdier og færre arbeidsplasser i regionen vår. Vi ønsker ikke svekkede lokalsamfunn og sentralisering av landet. Vi tror derimot på, og vil kjempe for hele Norge.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags