Trekker oss fra Pensjonistpartiet Holtålen

Av
DEL

MeningsrettenTidligere i vår ble vi spurt om å stå på pensjonistpartiets liste for Holtålen til høstens kommunevalg, som listefyll. Dette sa vi ja til da det på dette tidspunktet var klare prinsipper som vi kunne stå for. Siden da, har det skjedd mye innen partiets politikk som vi ikke kan stå for, ei heller i ett kommunestyre. På Facebook har det i senere tiden vært mange innlegg, kommentarer og utsagn som for oss blir feil. En del av innleggene har også stått på trykk i Arbeidets rett. Det er for sent til å få navna våre fjerna fra valglistene, og derfor ønsker vi å komme med våre standpunkt slik at velgerne ikke føler seg lurt.

Partiets utsagn om å fjerne eiendomsskatten virker forlokkende. Vi har etterspurt hvordan dette må gjøres, men får da til svar at partiet forholder seg retten til å se rådmannens budsjettforslag. Regnskap for flere år tilbake, bør kunne gi nok grunnlag til å komme med kuttforslag. For det må kuttes ett sted. Hvor skal så disse kutta foretas? Barnehage og skole skal det være både i Haltdalen og i Ålen. Det er allerede for liten plass, og midlertidige brakker er satt opp. Helsesektoren er allerede tynnslitt. Antall ansatte er på ett minimumsnivå. Alle ansatte innen helse, skole og oppvekst gjør en super jobb med de ressurser de har. Men hvordan skal dette bli med eventuelle kutt i disse sektorene? Og blir tilbudet da godt nok? Fra leders kommentar på facebook, kan en lese at ordførerlønna kan kuttes. I bestefall kan dette dekke 1 stilling i helsesektoren. Eiendomsskatten finansierer i dag 12 stillinger. Hva med resten? Haltdalen oppvekstsenter og Hovet ble bygget samtidig. Dette medførte at kommunen måtte ta opp store lån. Før denne tid, gikk økonomien i kommunen godt nok til å unngå eiendomsskatt. Nå har kommunen gjeld som må betales, og eiendomsskatten er med og dekker disse kostnadene. Å fjerne eiendomsskatten, høres veldig behagelig ut for lommeboka. Men hvilke konsekvenser får det? Hvor mange må bli sagt opp, hva må legges ned, hvilke prioriteringer har partiet tenkt å ta? Vi er ikke villig til å gi tapt på kommunens tjenester og er derfor imot at eiendomsskatten fjernes på dette tidspunktet. Ved å fjerne eiendomsskatten, ønskes det å holde ei slakk linje "med hodet over vannet". Dette betyr 0 til utvikling, 0 til helsesektor, 0 til skole og oppvekst, 0 til veivedlikehold og så videre. Og igjen, hvor skal kutta tas? Alle ønsker vel å fjerne eiendomsskatten, men med hvilke konsekvenser?

Partiet skrev og trykket saken om deres synspunkt om Gauldalsløypa. Også på facebook har diskusjonen gått høylytt. På deres partiprogram står det at partiet er for, i artikkelen i avisa er de imot og styret har på facebook gitt forskjellige synspunkter. Etter mye bråk, satte leder inn en ny artikkel hvor ståstedet til partiet er programfesta. Hvordan kan vi stole på at valgprogrammet holdes når så sterke meninger i en annen retning kommer på trykk i lokalavisa, og som i kommentarer på nettet, når det er så sterke meninger imot scooterløyper i partiets styre. De skriver også disse innleggene som avsender Pensjonistpartiet Holtålen. Dette viser igjen at partiet ikke vet sin egen politikk angående dette. Vi ønsker Gauldalsløypa, og vi ønsker utbygging av løypenettet. Dette vil minke trykket på Gauldalsløypa og dempe konflikter når løypa må stenges pga reinsflytting. Scooterleden er ett kjempetiltak for folk flest og for næringslivet i Holtålen. Med så usikkert ståsted for hva partiet kommer til å stemme når saken kommer opp på dagsorden, er det for oss umulig å stå for denne politikken. Utsagnet fra partiet mot Holtålen Scooterklubb tar vi sterk avstand fra. Vi er medlemmer i klubben, og støtter jobben de har gjort og organisasjonen som den er. Utsagnet fra partiet var som ett slag mot oss. Partiet må få klarhet i hva de står for! Frivillige organisasjoner er svært viktig for vårt samfunn, og ett viktig talerør for folks synspunkter og aktiviteter. Vil dere stille samme kritiske standpunkt hvis idrettslag eller lignende kommer med samme spørsmål? Vi stiller spørsmålstegn ved retorikken ved å uttale scooterklubben som en maktfaktor. En offentlig beklagelse er på sin plass. En kommentar fra partiets leder var at de unge på bygda ikke tenker på miljø og artsmangfold. Hvordan kan denne konklusjonen trekkes ut fra ønsket om scooterled?

Landbruket skal styrkes. Det må styrkes. Men hva med grunneierens rettigheter? Alle grunneieres rettigheter må styrkes, og ikke bare de som driver aktivt landbruk. Vi må ha ett aktivt landbruk, noe som vi kan være stolte over å ha i kommunen vår. Vi har ikke fått svar på hvordan partiet vil styrke grunneiers rettigheter, sikre framtidig landbruk og hvordan de vil sikre bruk av utmarka. Svært få av listetoppene på pensjonistpartiet har grunneiendom utover egen boligtomt. Hvordan kan vi være sikre på at grunneiers rettigheter blir ivaretatt? Hvor er egeninteressen for å sikre grunneier og landbruket? Og hva med råderett over egen setereiendom og hyttebygging?

Holtålen kommune trenger arbeidsplasser, og vi trenger at de unge kommer hjem etter endt skolegang. Da må det tilrettelegges for unge gründere, for familieliv, for oppvekst og sikker alderdom. Antall arbeidsplasser må økes, ikke minke. For oss, ser det ut som det er ett evig rot innen partiet. Vi kan ikke stå for politikken de fører. Derfor støtter ikke vi lenger Pensjonistpartiet Holtålen. Vi kommer ikke til å stemme på dette partiet selv, og ønsker heller ikke at dere stemmer på oss på denne lista da vi ikke står for partiets synspunkter i enkelte saker.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags