Stopp sentraliseringa og hemmelighetskremmeriet

Johannes Wahl Gran

Johannes Wahl Gran Foto:

Av
DEL

LeserbrevLokalt selvstyre og beslutninger bør i de fleste tilfeller bli tatt lokalt. Demokratiet bør engasjere, formes og bestemmes lokalt. Alle innbyggere må få anledning til å delta i samfunnsutviklingen og bli sett, hørt og tatt på alvor. For å få til dette må terskelen senkes for alle som ønsker å delta i aktuelle samfunnsdebatter og beslutningsprosesser. Da må vi styrke frivillighet, organisasjonslivet og politikerne må invitere innbyggerne til å uttale seg i større grad. I tillegg hviler det et stort ansvar på oss som blir innvalgt å legge til rette for at debatter, prosesser og beslutninger skjer i åpne fora der innbyggerne får fullt innsyn.

Bevar akuttsykehusene og helsetilbudene der folk bor - gi styringa tilbake til de folkevalgte og fagpersonell!

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags