Vern om lokaldemokratiet!

Av
DEL

MeningerVenstre i Nord Østerdal vil verne om lokaldemokratiet. Vi har våkne kandidater på våre lister som vet å verdsette det lokale sjølstyret, gjennom helhetlige vurderinger når beslutninger skal tas.

Et vedtak som er veldig bra for noen, kan gi store negative konsekvenser for andre. Her er vi som folkevalgte forpliktet til å vurdere alle sider ved saker som behandles. Noen ganger vil det smerte å gjøre vedtak som vil gi negative konsekvenser for noen nettopp DU kjenner.

Et slikt scenario er velkjent for alle som har vært, eller er, folkevalgt i en liten kommune. Dette er en opplagt «smådriftsulempe», som i neste omgang er en trussel mot et velfungerende lokaldemokrati. Vi i Venstre er klar over dette, og kan love velgerne helhetlige vurderinger og rettferdig saksbehandling kommende periode!

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags