FIAS og Pensjonistpartiet i Holtålen

PENSJONISTPARTIET: Olav H Megård er leder i det nystiftede Pensjonistpartiet i Holtålen som stiller liste til valget 2019.

PENSJONISTPARTIET: Olav H Megård er leder i det nystiftede Pensjonistpartiet i Holtålen som stiller liste til valget 2019. Foto:

Av
DEL

MeningerPensjonistpartiet er sterkt kritisk til monopoler. Vårt inntrykk er at selskapet retter fokuset mot seg selv og sine egne behov i stedet for å rette fokuset mot brukerne og deres behov. Det er for enkelt å sitte skjermet i sin egen miljøboble for så å pålegge brukerne ytterligere miljøkrav til en pris som begynner å bli ublu. Vi forventer at FIAS sammen med eierkommunene utvikler et betalingsopplegg som er sosialt innretta etter type husholdning og inntekt. Slik som avfallshentinga er organisert så ser den skreddersydd ut for dem som bor i umiddelbar nærhet av hovedveier og beboere i boligfelt. Det er vel kjent at FIAS vegrer seg for å kjøre grendeveger til tross for at alle andre transportører gjør det. Man skulle tro at dette ville synliggjøres gjennom sterkt reduserte priser for beboere som ikke nyter godt av henting på egen gårdsplass.

Så langt ser det ut som det er ingen i FIAS som tenker på selskapets omdømme. Oppsittere langs grendeveier har betalt full pris i over 40 år for tvungen renovasjon – et renovasjonspålegg operatøren ikke en gang prøver å utføre. Uten oppsitternes samvittighet for å bringe eget søppel fram til hentepunkt ville FIAS-området minnet mer om Napoli enn Fjellregionen. Pensjonistpartiet vil i løpet av året bringe denne problemstillingen inn for Forbrukerrådet og Fylkesmannen.

Pensjonistpartiet er kjent med at fra og med 2020 innføres en ordning med at hver husstand får utdelt 4 søppeldunker (med hjul) for sortering av avfall. Disse 4 søppeldunkene skal da trilles flere kilometer hver uke fram til et hentepunkt. Det blir mange svette innbyggere i Holtålen i tiden som kommer da det i vår kommune er et betydelig antall motbakker. Alternativt har vi fått forklart at det kan settes ut større konteinere ved hentepunkter. Dette krever imidlertid større plass. Det er en selvfølge at FIAS og eierkommuner sørger for grunnkjøp og opparbeidelse av nødvendig plass.

Pensjonistpartiet ønsker aller helst å melde seg ut av FIAS ordningen for å anbudsutsette søppelhentinga. Alternativt bør kommunen oppheve vedtaket om tvungen renovasjon for oppsittere langs veier FIAS ikke vil kjøre.

Det aller siste som har skjedd er at Holtålen kommune via FIAS har gitt Sesam Stasjon i Trondheim enerett på all søppelhåndtering fram til år 2042. Pensjonspartiet er i sterkt tvil om lovligheten av vedtaket da det er en forsterkning av monopolet og et vern mot konkurranse på pris og kvalitet for en utrolig lang tidsperiode.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags