Skatt er rettferdig fordeling av godene

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDen økende økonomiske ulikheten i landet, bekymrer et flertall av velgerne.

SV vil reversere regjeringens usosiale skattekutt til de rikeste for å få mere penger til velferd.

SV vil ha en skattereform som gir lavere skatt på vanlige og lave arbeidsinntekter. Og økt skatt på formue, utbytte og eiendom, men med bunnfradrag da det er de middels og store formuer som er viktige i utjevningssammenheng.

I de siste 100 år har det i det norske folk vokst fram en forståelse for at skatt er et av de virkelig gode instrumenter som kan brukes til å både bygge opp en velferdsstat alle innbyggerne nyter godt av, og være et virkemiddel til en rettferdig fordeling av økonomiske goder.

Når Høyre og FRP for andre gang går til valg på lavere skatter, omgås igjen behendig temaet om hvem som skal betale gildet. For noen betaler. De siste fire år har vist at lavere skatter ikke har økt investeringslysten til de rikeste som fikk de største skattelettene, de har bare blitt rikere. Skatteletten til de med de lavere inntekter som kunne ha trengt et løft, telles i hundrelapper. Og det er gjort usosiale og smålige skattekutt i støtten til uføre foreldre, mindre til pensjonistene osv.

SVs skatteopplegg innebærer samme skattenivå som under årene med rød-grønt styre. Da blomstret næringslivet med 300.000 nye jobber skapt, hvorav 200.000 i privat sektor. I motsetning til de siste fire år hvor det meste av veksten skjer i offentlig sektor, og svært lite i det private næringslivet. Stikk i strid med hva den nåværende regjeringen hevdet skulle være effekten av skattelettene.

SV vil ha en økonomi som fungerer godt for alle. Vi vil gjenreise tanken om at sosial utjevning og felles velferd skaper trygghet og frihet for alle. Fordelene med små forskjeller er mange. I land med store forskjeller lever folk kortere, flere har alvorlige helseplager, kriminaliteten er høyere og utdanningsnivået lavere. Store forskjeller gir økonomisk ustabilitet og grobunn for økende sosiale problemer, segregering, fremmedhat og rasisme.

SV inviterer deg med på kampen for et mere rettferdig samfunn.

Med hilsen

Bjørn Salvesen

5.kandidat Sør-Trøndelag SV

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags