Næringsliv – solide røtter må til for å sikre god og sunn vekst

Av

Næringslivet og verdiskapning har en stolt historie i Norge. En av de største gründerne som har vært i Norge er predikanten Hans Nielsen Hauge.

DEL

Leserbrev
På begynnelsen av 1800-tallet gikk han rundt i vårt langstrakte land fra gård til gård. Deltok på gårdsarbeidet og skapte nye arbeidsplasser for alle grupper i samfunnet. Han visste verdien av å ha et arbeid å gå til, og hvilke konsekvenser det tilfører enkeltmennesket og samfunnet. For Hauge og hans tilhengere var positivt samfunnsengasjement og etablering av ny næringsvirksomhet en naturlig del av kristen livsførsel. Slik bidro de både til økonomisk vekst, frivillig innsats og framveksten av det moderne organisasjonssamfunnet. Dette er en del av KrFs kulturelle arv og forankring som vi løfter fram med stolthet.
Arbeidsplassen er en av samfunnets aller viktigste sosiale arenaer. På jobb treffer man andre mennesker, får brukt egne evner og talenter, løser meningsfulle oppgaver og tjener egne penger som gir større frihet til å ta egne valg. Arbeid i seg selv er et mål, og desto viktigere er det at alle skal få ta del i arbeidslivet. For å nå det målet er vi nødt til å skape enda flere arbeidsplasser.
Vi trenger verdiskaping og arbeidsplasser også i distriktene. Nesten 840.000 arbeidstakere i Norge jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte, som utgjør over 95 prosent av alle norske virksomheter. For at vi skal kunne ta vare på lokalsamfunnene i hele landet, bevare disse små fellesskapene og de verdiene som det bringer, må det også være arbeidsplasser. En bygd med jobb for alle er en bygd med bærekraftige framtidsutsikter. KrF er opptatt av å heie frem verdiskapning slik at vi klarer å ta vare på distriktene våre.
Vi politikere snakker ofte om at norsk arbeidsliv må omstilles til det grønne skiftet. Det betyr at vi må legge strategier for hva vi skal leve av når vi ikke skal pumpe opp mer olje. Da trenger vi bedrifter som er omstillingsdyktige og er villige til å drive miljøvennlig og bærekraftig. Skal vi få til verdiskapning som er opptatt av det grønne skifte må vi legge til rette for gründerskap. Vi må sikre at små og mellomstore bedrifter klarer seg i det norske markedet.
I fylket Innlandet har vi enorme mengder ressurser med fornybar energi. Dette er et potensial vi må utnytte bedre, og Krf vil aktivt jobbe opp mot kompetansemiljø for å kunne skape flere arbeidsplasser i denne dele av landet. Vi vil fortsatt jobbe for å flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo og til distrikts Norge, slik vi gjorde med Norsk Helsearkiv på Tynset. Vi vil jobbe enda mer for desentralisert utdanning, slik at man kan erverve nødvendig kompetanse nært hjemstedet for å motvirke fraflytting. Skal vi ta hele landet i bruk, må vi legge til rette for et større mangfold av arbeidsplasser for å bygge bolyst og sikre at den enkelte får mulighet til å skape seg «sitt gode liv» i Innlandet.

Kjetil Lorentzen
1. kandidat KrF til kommunestyret i Tynset kommune
2. kandidat til Fylkestinget i Innlandet

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags