Holtålen som rovdyrfri sone? Svar til Roald Evensen

Av
DEL

MeningerRetten.no onsdag 28.08.19 skriver Roald Evensen at Holtålen AP ønsker Holtålen kommune som en rovdyrfri sone. Her må jeg få presisere at det i vårt program står: «Vi krever effektive uttak av rovvilt som gjør SKADE på beitedyr», og «kreve effektive uttak av rovdyr som gjør SKADE, Holtålen skal være rovdyrfri sone».

I dette legger vi at vi ønsker uttak av rovdyr som gjør skade på våre beitedyr, og er således ingen endring på dagens uttak av ulv, bjørn, gaupe og jerv. Men det vi ønsker i framtiden er at fellingstillatelse på skadedyr skal gå raskere, og strekke seg over et tidsrom og område som gjør det mulig å felle skadedyret, slik at vi slipper hendelser som vi leste om i fjor sommer. Vi husker vel alle historien om at over 700 sauer ble tatt av ulv i Nord-Østerdal, i det som skulle være et beiteprioritert område. Vi ønsker ikke at beitedyr skal få oppleve en smertefull død der de har fått store ytre og indre skader som følge av at rovdyr har gått til angrep, uten annet fore enn å utøve skade. At ett og annet beitedyr blir drept må vi regne med, da rovdyr (på lik linje med oss mennesker) har behov for næring. Men det er når bjørnen framtrer som en «lystmorder» at vi må gi rom for rask handling.

Holtålen AP har ingen tanker retning at vi skal utrydde verken ulv, bjørn, grevling eller fjellrev. Vi har mange tilfeller der både ulv og bjørn streifer gjennom vår kommune, uten at vi har tenkt å sende ut fellingstillatelse på disse. Vi er klar over at disse dyrene også er viktige biter i vårt økosystem og i det biologiske mangfoldet.

Jeg ser at vi skulle vært flinkere til å presisere punktet om rovdyr i vårt program, da det aldri har vært snakk om å ta ut andre dyr enn rovdyr som gjør skade.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags