Røros- og Solørbanen – en fremtidsrettet satsing

Nils Kristen Sandtrøen

Nils Kristen Sandtrøen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerRøros- og Solørbanen er betydningsfulle jernbanestrekninger i Norge. Rørosbanen utgjør sammen med Dovrebanen Norges jernbaneforbindelse mellom Trondheim og Oslo - en essensiell del av landets infrastruktur. Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger gir muligheter for transport av mer gods over til Sverige og er sentral for tømmertransporten. For en ytterligere økning i godstrafikk på bane, trenger vi blant annet elektrifisering av disse strekningene. Det vil skape et sømløst system hvor samme tog kan kjøre på både Dovre-, Røros- og Solørbanen.

Flom og ras har sørget for at Dovrebanen har vært stengt i flere perioder de siste årene. Når Dovrebanen er stengt, sørger Rørosbanen for transport av folk og gods. Solørbanen er da en viktig rute for å lede om godstrafikken. Fortsatt villere klima kan bli en utfordring for godstransporten på bane ettersom Dovrebanen er ment å fungere som en av hovedårene for godstrafikk i Norge. Elektrifisering av de aktuelle banene gir forutsigbarhet for godstrafikken og trygghet for at jernbanenettet er rustet til å takle utfordringene vi står overfor.

Norge vil kunne få elektrisk dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim med oppgradering av Rørosbanen. Det er gledelig at Jernbaneverket går inn for denne fremtidsrettede satsingen. De peker blant annet på at varer kan transporteres nordover på Rørosbanen og sørover på Dovrebanen. Færre møter mellom godstog øker kapasiteten på det samlede jernbanenettet ytterligere.

Elektriske tog bruker også mindre energi og har enda lavere klimautslipp enn dieseltog. En beregning som Jernbaneverket har fått utført om oppgradering av Trønderbanen, viser at elektrifisering av denne vil gi reduserte netto utslipp og positiv klimaeffekt allerede etter to år.

Mer gods på bane bidrar til færre trailere på veiene. Større trygghet og redusert veislitasje blir resultatet. En fremtidsrettet gods- og jernbanesatsing er bra for både bilister og banereisende.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags