Svar til Åse Juveli Berg om Falkbergets Hus og det videre arbeidet

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerTil dine spørsmål i Meningsretten 26.april.

Brevet fra oss til Røros kommune er sendt 31.mars og er bekreftet mottatt. Andre har funnet brevet på postlista. Det er også gjengitt på nettsidene til Nea Radio. Brevet er en henvendelse til kommunen der vi imøtekommer ønsket som kom fram på Dialogmøtet om å se på bruk av eksisterende hus, samt en kort statusrapport om hvor prosjektet nå står.

Brevet er ikke en søknad om penger – men et ønske om å få informere, samt å komme i dialog for bedre koordinering.

Røros kommune har ansvar for bibliotekprosessen fullt og helt. Men i likhet med andre gode utviklingsprosesser i regionen, det være seg store arrangementer, bedrifter eller organisasjoner, regner vi med at kommunen ønsker private initiativ og dugnadsånd velkommen.

Den store støtten fra både privat næringsliv, offentligheten og samfunnsaktører for å gjennomføre et forprosjekt med muligheter og beregninger, tyder også på det.

Styret i Aksjonsgruppa for Falkbergets Hus er under omorganisering og forsterkning. Som informert tidligere, samt på nevnte Dialogmøte, har Aksjonstyret i utredningsfasen bestått av to av de fem initiativtakerne, Jon Høsøien og Eiliv Grue.

Sturle Kojen, Hans Vintervold og Harald Hauge var viktige medspillere. Av helsemessige grunner og for å slippe yngre krefter til, ønsket Eiliv Grue å gå ut av styre sist høst. Sturle Kojen støtter arbeidet med å realisere et senter på Røros, men ønsker å følge arbeidet på avstand. Han er som oss andre naturlig opptatt av senteret skal kanalisere mer trafikk og midler også til Ratvolden enn tilfellet er i dag.

Det var en målsetting å etablere et Stiftelsesstyre 30.september 2016, men vi har måttet gå langsommere fram, blant annet fordi vi venter på å få informere Røros formannskap og kommunestyre. Vi har respekt for at kommunen må komme i gang med sin planlegging av et tidsriktig folkebibliotek før en sak som Falkbergets Hus og bibliotek han realitetsbehandles.

Vi valgte derfor å utvide og forsterke Aksjonstyret da et nasjonalt Falkbergetsenter på Røros har stor interesse og krever muskler langt utover lokalmiljøet.  

Jon Høsøien er fortsatt styreleder. Nye medlemmer er tidligere fylkesrådmann Milian Myraunet, biskop Tor Singsaas og tidligere banksjef Arild Hagen. Bente Erichsen har sagt seg villig til å lede Stiftelsen  når den kommer på plass. Vi tar sikte på at endelig styre vil være på plass når organisasjonsformen er klar. Hilde Bergebakken er engasjert som prosjektleder. Oppdatering i Brønnøysundregistrene er på gang.

Vi håper nå at fokuset kan dreies over på innhold slik at den store jobben som er nedlagt av så mange Falkbergetentusiaster over femti år kan sikre at arven etter Falkberget kan bli ivaretatt på en verdi måte uten splid.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags