Ja til de viktige diskusjonene

Av

Lørdag 30. november åpner Rørosmuseet utstillingen Hellig jord med verker av en av vår tids største norske malere – Håkon Gullvåg. Utstillingen presenterer en serie bilder som Gullvåg malte under og rett etter Israels invasjon av Gaza i årsskiftet 2008/2009, og ifølge Gullvåg selv er bildene malt i raseri. 

DEL

MeningerI de tre ukene krigshandlingene varte ble 1391 palestinere drept, og 13 israelere. Israel ble i ettertid sterkt kritisert av Spesialrapportøren fra FNs Menneskerettighetsråd (UNHRC), som karakteriserte Israels operasjon som en krigsforbrytelse. (kilde: SNL).

I et samarbeid med Stiftelsen Elden og Røros kunstlag kommer nå Gullvågs utstilling til Røros og markerer også slutten på kunstnerens 60-årsjubileum, et jubileum som startet med en utstilling i flyktningeleiren Shatila i Libanon. Hans engasjement for palestinernes skjebne i Midtøsten er velkjent.

Utstillingen er viktig for museet av flere årsaker. Vi viser årlig større kunstutstillinger, og muligheten til å vise Gullvåg i hans jubileumsår var alene en god grunn for å ønske kunsten hans velkommen til Rørosmuseet. Rørosmuseet er også et verdensarvsenter som ved siden av å formidle vår lokale verdensarv for innbyggere og tilreisende, så skal vi også formidle bakgrunnen for UNESCOs verdensarv og UNESCOs grunnleggende misjon. UNESCO ble etablert av FN på ruinene av Europa etter andre verdenskrig, med formål å forhindre gjentakelse av krigens grusomme konsekvenser, og skape forståelse mellom folk på tvers av kultur og religion.

Sivilbefolkningens lidelse og krigsmaskinens ansiktsløse terror kommer krystallklart fram i Gullvågs bilder. Utstillingen gir oss også mulighet til å invitere til diskusjoner og foredrag knyttet til temaer som forholdet mellom kunst og politikk, om sensur av kunst og om ytringsfrihetens rammer. Videre har konflikten mellom Israel og de palestinske myndighetene også fått konsekvenser for arbeidet med verdensarv, der innskrivingen av palestinsk verdensarv ble gjenstand for en sterkt politisert diskusjon – en del av bakgrunnen for at både Israel og USA i år forlot UNESCO.

MIFF (Med Israel for fred) og Conrad Myrlands argumentasjon bygger først og fremst på kritikken av visningen av denne utstillingen i Libanon, Syria og Jordan etter den første visningen i Trondheim i 2010. Denne historien blir nå en del av utstillingens innhold, gjennom en pressevegg der vi presenterer debatten som kom i 2010. I denne diskusjonen ble det løftet fram mange synspunkt fra forskjellig hold, bl.a. fra det mosaiske trossamfunn i Oslo om grensene mellom Israel-kritikk og anti-semittisme. Denne diskusjonen skal vi gjerne være med på, i trygghet om at Hellig jord ikke er i nærheten av å koble jødedommen som religion til krigens terror. Dessverre er det vanskelig å gjenkjenne disse argumentene i Myrlands leserbrev som blander sammen museumsøkonomi, holocaust-benektelse, bekymringsfull statistikk og avsluttes med å tillegge journalist Bjørn Gabrielsen i DN et konstruert sitat. Alle som har den minste innsikt i Rørosmuseets bredspektrede virksomhet ser også at påstanden hans om at museet bruker «millioner av offentlige midler» til visningen av denne utstillingen er tatt ut av løse luften.

MIFF har de siste dagene har gjort sitt ytterste for å sende museet flest mulig meldinger med overtydelige anklager om at museet bedriver jødehat og injurierende påstander om Håkon Gullvåg og hans motivasjon – basert på MIFFs og Conrad Myrlands kaotiske argumentasjon. Denne meldingsstormen står museet godt i, men den er altså et umulig utgangspunkt for viktige samtaler om krig, politikk og kunst. Vi oppfordrer derfor alle til å se utstillingen og komme på arrangementer gjennom utstillingsperioden – og innenfor folkeskikkens rammer ser vi fram til også å møte motrøster i en åpen diskusjon.

Les MIFF's innlegg: Nei til kunstutstilling som vil flamme opp jødehatet i Norge

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags