Habilitet og spørsmål om kraftkjøp

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI Rettens referat 21. januar fra formannskapet i Røros kunne vi lese at Heggem ba Beck Andersen vurdere sin habilitet, noe som førte til en opphetet diskusjon.

En henvendelse til fylkesmannen i Trøndelag umiddelbart etter møtet avklarer følgende: I denne sammenhengen er man inhabil når det gjelder tilrettelegging, behandling og avgjørelse i saken. Etter at vedtak er fattet er jeg ikke inhabil, hverken når det gjelder spørsmål eller synspunkter. Mine spørsmål dreide seg forøvrig om slike som mange i Røros-samfunnet har stilt seg den siste tiden, og jeg oppfatter rådmannens svar som i hovedsak oppklarende og forklarende. Jeg har imidlertid behov for et par presiseringer:

• Spørsmålet mitt om prisdifferansen var verd byttet av leverandør gikk på E-verkets tidligere pris og Hafslunds tilbud, ikke på differansen mellom anbudene i den gjeldende konkurransen. Siden det kategorisk avvises at vi kan gå til direkte innkjøp, er dette spørsmålet for så vidt uaktuelt. Men:

• Noe som er aktuelt er spørsmålet om vi i enkelte tilfeller skal ha et eget anbud bare for Røros kommune eller inngå i et stort anbud med alle de 11 eierkommunene i Abakus. Vi har eksempler på at lokale virksomheter ikke har kunnet levere inn anbud fordi et anbud til hele Østerdalen ble et for stort engasjement for dem. Jeg mener vi må kunne diskutere om vi skal kunne gå inn for et anbud bare for Røros kommune, selv om det vil komme til å koste noe mer å behandle det. (Det blir ikke det samme om man i det store anbudet sier at det kan gis inn tilbud bare for en kommune.) Med eget anbud vil avgjørelsen kunne tas i Røros kommune og ikke av et innkjøpsråd. Dette står selvsagt i motstrid til rådmannens kommentar «Kommunen vil i alle saker der det ikke er opplagt at lokale leverandører er de eneste som kan/vil gi pris, søke å delta i felles anbudskonkurranser».

• Spørsmålet om egne anbud er et politisk spørsmål som bør kunne vurderes på forhånd, selv om det ikke kan knyttes politiske vurderinger til selve anbudskonkurransen. Da blir det spesielt viktig hva slags overlegninger som gjøres før anbudet legges ut. Det gis også anledning til å vurdere hva som er den mest effektive bruken av samfunnets ressurser når det gjelder anskaffelser under 1,1 million kroner. Slike vurderinger må gjøres på forhånd, og grunnlaget må synliggjøres i anskaffelsesprotokollen. Kilde: Juridisk betenkning til Oslo kommune, artikkel i Kommunal Rapport.

Så er det vel slik at vi alle vil det beste for kommunen, samfunnet vårt. Vi forsøker å stimulere nye virksomheter ved å fordele noen få tusen kroner fra et slunkent næringsfond, og vi prøver å legge forholdene til rette for utvikling og vekst i eksisterende bedrifter. Da skulle det bare mangle om vi ikke skulle kunne diskutere måter for å legge til rette for positive innkjøpsordninger innenfor regelverkets rammer. Det håper jeg vi alle kan bidra til.


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags