Hva Røros SV sa i budsjettdebatten

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev-Jeg begynner denne gang med å takke de ansatte i Røros Kommune for at økonomien for alvor nå er på rett kjøl. For en fantastisk gjeng! Alle ledd har virkelig bidratt til å følge opp de strenge økonomiske føringene gitt av kommunestyret. Og neste år er vi ute av Robek, hvis ikke noe helt uventet inntreffer.

«Det aller viktigste er å få orden på Røros Kommunes økonomi, samtidig som man opprettholder gode velferdstilbud,» var SVs hovedbudskap under fjorårets valgkamp. Jeg håper og tror våre innbyggere opplever tjenestene som gode til tross for de store endringer organisasjonen har vært igjennom. For man må aldri glemme utgangspunktet for kommunal sektor: Å gi innbyggerne gode velferdstilbud. Det å ha en økonomi i balanse er ikke et mål i seg selv som noen later til å tro, men kun et middel til bedre å oppnå det vi ønsker.

SV vil fortsatt å ha et kritisk blikk på velferdstjenestene, for å forbedre dem. Ikke som høyresiden, som har et kritisk blikk på tjenestene, for å privatisere dem. Fordi forbedre oss må vi hele tiden, det viser de utfordringene som tydeliggjøres i budsjettene for -18, -19 og -20: Sagt litt enkelt står det der at kommunens drift må bli 6 millioner smartere hvert år framover.

Røros SV gikk også til valg på å bygge en ny kommune sammen med våre to naboer Os og Holtålen, fordi det ville være svært gunstig for økonomien i alle de tre kommunene. Jeg er stolt av den profesjonalitet Røros framstod med i denne prosessen. Resultatet i våre nabokommuner kunne nok vært annerledes med en annen inngang fra sentralt hold som brukte tidspress og pisk som virkemiddel. Og ikke minst en større visshet om hvilke nye oppgaver kommunene eventuelt skulle få. Våre to naboer sitter i disse dager og stirrer ned i en økonomisk avgrunn når de behandler sine budsjetter. Sammenslåingsdebatten dukker nok opp igjen.

Så nå er vi her da som ufrivillig liten kommune. Men vi har samarbeidet i hundrevis av år i Rørosregionen, og vi må ikke la følelsene løpe løpsk når nye samarbeidsprosjekter nå kommer på bordet. Den vedtatte samarbeidsavtalen forplikter jo. De tre kommunen har faktisk paradoksalt nok kommet nærmere hverandre i prosessen, det skjebnefellesskapet skal vi bygge videre på. Fordi det blant annet er god økonomi for Røros kommune.

Selv om vi behandler budsjettet i dag, så produseres jo helheten i budsjettet ved de retningsvalg kommunestyret har gjort gjennom hele året.

Helt overordna for Røros SV er å føre en offensiv politikk som kan snu befolkningsutviklingen. Det er med det for øye vi ser på de overordna prioriteringene vedtatt tidligere i år: Planarbeid, Næringsarbeid og Omsorgstrappa.

Klarer vi ikke å få flere unge voksne til å bo sammen med oss her på fjellet, er vi ille ute. Fordi kommunens inntekter synker dramatisk ved synkende barnetall. Prognosen om 10 år viser, litt avrunda: 100 færre barn i grunnskolen, 50 færre elever på Røros videregående, 40 færre voksne i arbeidsfør alder, og hele 350 flere pensjonister, inklusive meg selv.

-Derfor prioriterer vi åpne barnehager om sommeren. Vi kan ikke si «flytt hit» til et ungt par med barn, og i neste setning si «men barnehagen er dessverre sommerstengt.»

-Derfor støtter vi helhjertet å undersøke mulighetene til å finne flere sentrumsnære arealer til boligtomter.

-Derfor ønsker SV at det skal utarbeides en plan for å markedsføre Røros som en attraktiv bokommune, ikke bare som et flott sted å besøke.

-Derfor ønsker vi at det skal utarbeides en plan for å doble antall lærlinger i kommunen.

-Derfor ønsker vi å få bort ufrivillig deltid i kommunal sektor. Ingen nyutdannet sykepleier flytter til Røros for å ta en 40 % stilling.

-Derfor ønsker vi å bruke ressurser på en kraftig og konkret rullering av Næringsplanen. Legger vi ikke til rette for nye arbeidsplasser, lykkes vi i ikke med noe tilflyttingsprosjekt. Skulle denne rulleringen konkludere med at vi igjen skal ha egen næringssjef, skal det prioriteres i revidering av budsjettet i 2017. SV ønsker at Røros skal bli kjent som Gründerstaden, et sted hvor vi tar i mot nyskapende mennesker med åpne armer.

-Derfor ønsker vi å la investeringsmidler til å utrede et bibliotek i sentrum stå, dette er et spennende byutviklingsprosjekt.

-Derfor jobber Røros SV hardt i det pågående arbeidet med Sentrumsplanen for å gjøre Røros sentrum til et attraktivt og levende boområde igjen, ved strengt å se på boplikten, og å ta bort unntaket fra boplikt ved arv. Vi kan ikke leve med at det største boligområdet vi har i stadig eskalerende grad inneholder flere og flere feriehus.

For Røros er en by, og vi ynder å kalle oss «Den lille rare byen på fjellet». Har vi ikke byfokus i de nærmeste åra, kan sentrum fort bli «Det lille rare museet på fjellet». Og det ønsker ikke SV.

Det å utvikle et mere differensiert omsorgstilbud er som nevnt et av tre hovedsatsningsområder.

-Derfor er SV ekstremt glad for at det i investeringsbudsjettet er satt av midler til å sette spaden i jorda for bygging av de hardt etterlengtede omsorgsboligene vi trenger. Og som SV utålmodig har etterspurt i flere år. Det vil faktisk gi både et bedre tilbud til de eldre, og bli rimeligere for kommunen.

Men i mellomtiden er presset på hjemmetjenesten svært høyt.

-Derfor har vi med et punkt hvor det pekes på fortsatt å ha et spesielt fokus på denne sektoren når budsjettet revideres i 2017.

Klimautviklingen påvirker økonomien. Prisen på skader og nye utfordringer grunnet et våtere, varmere og villere klima er vanvittig mye høyere enn det det koster å stoppe denne utviklingen. Også for Røros Kommune. Her må vi tenke langsiktig økonomi.

-Derfor vil SV ha et offensivt fokus på Klima- og Miljøplanen når rulleringen av den starter opp i januar 2017. Røros er Norges Kulturhovedstad, og vi kan vel kalle oss Norges lokalmathovedstad uten å rødme. Røros SV vil jobbe for at vi også skal kunne smykke oss med tittelen Norges Klima- og miljøhovedstad. Det hadde vært fantastisk!

-Fordi dette også er næringsarbeid. De neste åra vil Norges evne til å omstille seg til et lavutslippssamfunn, og å skape nye grønne arbeidsplasser, være nøkkelen for om vi klarer å beholde vår velferd. Og her har jo kommunene en helt essensiell rolle. Det vil i 2017 komme en klimalov som forhåpentligvis vil stille høye klimakrav til kommunene. SV ser gjerne at Plan og bygningsloven blir et klimaverktøy, og at alt vi vedtar skal ha et klimaaspekt i seg. Klima reddes ikke av noen der «ute et sted». Vi skylder faktisk den oppvoksende slekt å ta vårt lokale ansvar for å bevare kloden som et hyggelig sted å bo.

Og så vil jeg si at jeg er stolt over kommunens holdning om å ta i mot det antall flyktninger IMDI ber oss om. Det betyr enormt mye for dem det konkret gjelder. Dette er realpolitikk for de vi bosetter, og ikke symbolpolitikk som noen ynder å kalle det. Og i tillegg skaper denne politikken arbeidsplasser i kommunen.

Det budsjettet som foreligger er godt, de stramme rammene tatt i betraktning. Og så blir det ennå litt bedre hvis de framlagte forslagene fra Ap, SV og Røroslista blir vedtatt.

Bjørn Salvesen

Gruppeleder Røros SV

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags