Bomveg mellom Støren og Røros

Av

Våre ivrige og i perioder relativt dyktige ordførere Hans og Jan Håvard har gjennom store deler av inneværende kommunestyreperiode ivret for bomveg på strekningen mellom Støren og Røros. Holtålens innbyggere skal stenges inne for fri ferdsel både nordover og sørover dersom de ikke ønsker å åpne lommeboka.

DEL

MeningerDette er imidlertid et ikke-tema i vår lille politiske andedam der snøskuter er omtrent det eneste temaet som diskuteres i pressen.

Vedlikeholdet på vegstrekninga har hatt vært misligholdt gjennom en årrekke. Fremfor å presse på for å få statlige midler til en fornuftig oppgradering, enkle ombygginger og noe rassikring er ordførernes løsning å presse finansieringa over på oss brukere og innbyggere.

Vil en eventuell bomveg øke innbyggertallet og styrke næringslivet her i distriktet som dere alltid ser på som svært viktig?

Vil transport av nødvendige varer og tjenester inn til distriktet bli bedre og rimeligere?

Hva med kollektivtransporten?

Hva med hytteeierne som ukentlig pendler fra byen og nå skal belastes med en ekstrautgift for ei avstressende helg på fjellet?

Vil vi fortsatt være attraktive hyttekommuner med bomveger fra begge retninger?

Mitt spørsmål til våre to lokale ordførerne – kommunenes listetopper som kapres om ordførerkjedene - og gjerne også deres kollegaer i Midtre Gauldal – er hvorfor dere mener en bomveg er en viktig og samfunnsnyttig løsning på et tiltak som mange av oss andre mener tradisjonelt bør finansieres over skatteseddelen.

Kan dere informere på en kort og enkel måte overfor oss velgere hvorfor dere nå på slutten av deres perioder som ordførere går inn for bomveg?

Vil deres synspunkter (drømmer) bli overført til listetoppene og partiprogrammene som skal overta etter valget.

Jeg er på ingen måte en bompengemotstander. Jeg mener at innkreving av bompenger ofte kan være en fornuftig løsning for å finansiere større vegutbygginger rundt de store byene våre. Men motstanden mot bompenger øker kraftig over det meste av landet – og det er som kjent ingen skam å snu i tide.


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags