Vend i tide, det er ingen skam å snu

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Om kort tid starter den politiske behandlingen i Holtålen kommune om snøskuterløyper. I første omgang er det den omtalte Gauldalsløypa fra Ålen til Tydal grense som skal velsignes av våre lokale politikere.

DEL

MeningerForslaget har vært ute på lovpålagt høring. 30 høringssvar kom inn og bare ett eneste var udelt positivt til å opprette Gauldalsløype for rekreasjonskjøring. Ikke uventet var dette svaret fra Holtålen Snøscooterklubb som selv har vært både pådriver og planlegger for traseen. Urørt natur er en av Norges viktigste kvaliteter.

Naturmangfold og uberørt natur er stadig utsatt for press og konflikter, ikke minst i forbindelse med frislippet av skuterkjøring, såkalt rekreasjonskjøring. Presset på vår unike urørte natur, hensynet til dyrelivet og reindrift mm vil utvilsomt øke sterkt i årene som kommer. Dette tar neppe våre lokale folkevalgte mye hensyn til. Derfor må den store majoriteten av de som sendte inn høringssvar og er imot etablering av rekreasjonsløypa sette sin lit til at Fylkesmannen i Trøndelag setter foten ned for etableringa.

Slik eksempelvis Fylkesmannen i Hedmark har gjort overfor Engerdal kommune i en tilsvarende sak ganske nylig. I denne omgang gjelder det kun ei rekreasjonsløype i Holtålen. Men hvor mange løyper som er under utredning når kommunen har ansatt en egen person som kun jobber med å planlegge slike løyper burde snart komme for en dag.

Når den politiske behandlinga starter vil noen politikere hevde at det står i partiprogrammet. For noen er det ren prestisje og for andre en ren besettelse for å trumfe gjennom et frislipp med snøskuterkjøring i Holtålen. Det vil overhodet ikke forundre meg om kommunestyrets to store grupperinger må stille med bundet mandat når saken kommer opp til behandling.

Flere åpne løyper vil ikke redusere den ulovlige skuterkjøringa. All erfaring viser det stikk motsatte, uansett hva våre lokale folkevalgte mener. Mer ulovlig kjøring vil også føre til en høyere ulykkesfrekvens. Ingen kjøretøy har høyere skadeomfang per utkjørt kilometer enn nettopp snøskutere. Er dette den utviklinga vi ønsker oss i Holtålen?

Husk fjellvettregel no. 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags