- Aksepterer ikke at snøscooterklubben forsøker å etablere seg som en maktfaktor i forkant av valget

Av

Tilsvar i forhold til utsendt spørreskjema fra Holtålen snøscooterklubb.

DEL

MeningerPensjonistpartiet i Holtålen har programfestet at partiet skal være en garantist mot frislipp av fornøyelseskjøring med snøscooter.

Snøscooter er et utmerket nyttekjøretøy til bruk ved frakt av proviant, til og fra hytter, setereiendommer osv. samt til nødvendig bruk i næringsøyemed ( reindrift og landbruk ).

Det samme gjelder også for dispenserte turer rettet mot funksjonshemmede og eldre som ellers ikke er i stand til å komme seg til fritidseiendom eller ut i naturen vinterstid.

Med bakgrunn i bl. a. rapport fra Fylkesmannen i Trøndelag, har det dessverre vist seg at også uønsket kjøring utenfor etablerte scooterløyper har økt ved etablering av nye løyper.

For å ivareta friluftsinteresser fra de som søker seg til kommunens fjellområder for å oppleve ro og stillhet, er dette dessverre ikke forenlig med opprettelse av flere scootertraseer enn den som allerede er etablert (Gauldalsløypa ). Opprettelsen av Gauldalsløypa har heller ikke gått upåaktet hen, da en god del klager har gått på fortrengning av skiløpere som i flere tiår har benyttet vegen innover Gauldalen som sitt utfartsterreng. Dette har i løpet av vinteren 2018/2019 medført en drastisk nedgang i antall skiløpere som har benyttet traseen i forhold til tidligere vintre.

Dette har skapt splid i bygdesamfunnet mellom de som ønsker scooterløype, og de som ønsker å beholde ski-traseen som den har vært i årevis.

Pensjonistpartiet i Holtålen anser andre kommunale områder ( f. eks. helse, pleie og omsorg, skole og oppvekst, kultur, effektivisering av kommunal drift, samferdsel, miljø m.m. ), som vesentlig viktigere å prioritere enn etablering av nye scooterløyper. Dette tilsier at vi ikke kan akseptere at snøscooterklubben forsøker å etablere seg som en maktfaktor i forkant valget. Vi anser det som naturlig at kommunens innbyggere prioriterer andre verdier foran ytterligere etablering av løyper til fornøyelseskjøring med snøscooter.

PP ønsker ikke å så ytterligere splid rundt dette betente temaet, og vil derfor ikke bli tatt til inntekt for et bestemt syn i saken.Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags