Snøskuter – tilbake til virkeligheten

Tronfjell sett fra Aumdalen i Tynset kommune.

Tronfjell sett fra Aumdalen i Tynset kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDen pågående diskusjonen gjenspeiler ikke realiteten i forslaget som Tynset kommune skal behandle. Begreper som «frislipp» og «skuterland på Tynset» blir brukt. Det males et bilde som ikke er forankret i virkeligheten. Forslaget er å tilrettelegge en skuterled som kan kobles til en regional led. Det er vi som innbyggere som skal bestemme hvor den skal ligge. Vi får ikke et nettverk av løyper. Den eneste måten å flytte skuteren til leden - er på en tilhenger. Ingen av oss som signerer, er scooterentusiaster. Vi liker best å gå på ski. Samtidig ønsker vi å utnytte mulighetene som ligger i en kommune med et areal på 1880 km². Debatten bærer preg av at noen definerer hva som er akseptable aktiviteter. Romslighet og toleranse er et godt utgangspunkt for enhver samfunnsdebatt.

Skaper skuterleder næringsvirksomhet?

Johan Aasen forsøker å bevise det motsatte. I Retten 14. januar, «regner» han ut at dette ikke lønner seg. Han forutsetter en bedrift med 20 årsverk - som bare driver med utleie. Det gir 500 skutere i et begrenset område, noe som bør skremme de fleste. Forutsetningene til Aasen er feil. Det gjelder både faste kostnader, og inntektssiden. Aasen tar utgangspunkt i en skala som ingen har snakket om. Hans regnestykke ville skapt 200 nye gjestedøgn pr dag. Det er et nytt mellomstort hotell. Faktum er at de fleste reiselivsaktører har store faste lønnskostnader, men ledig kapasitet. Hoteller må drive aktiviteter som isolert sett ikke er lønnsomme, men som øker inntektene på senger, mat og drikke. Vi tror ikke skuterleder alene skaper stor næringsvekst. Derimot kan de være et positivt bidrag for flere aktører. Det arrangeres scooterturer ved Savalen i dag - på bilveien rundt sjøen. Vi har ikke hørt at det skaper noen konflikter. Å bevise at en forretningside er ulønnsom, er det letteste i verden. De som har valgt å bo i regionen må bruke energi på det motsatte. De må bevise at noe lønner seg, gjennom å ta risiko og skape noe nytt.

Skaper skuterleder betydelig forurensning av CO2 og lyd?

Motorkjøretøyer er en del av hverdagslivet. Hva som er «unødvendig bruk» blir en definisjonssak. En stor del av skiturene medfører bilkjøring. Jakt gir betydelig bilkjøring - i en lengre sesong enn det kjøres snøskuter. Aktiv deltakelse i sykkelritt eller skirenn skaper CO2-utslipp som vanskelig overgås av noen snøskuterentusiast. Å bo i Oslo - og ha hytte på Tynset - med moderate 5 besøk i året - er en større miljøbelastning enn en gjennomsnittlig snøskuter. Funäsdalen i Sverige brukes ofte som eksempel. Her er det et tett nettverk av løyper, og tilhørende mengder snøskutere. Det er ingen som har foreslått det. Det er snakk om en skuterled som binder regionen sammen. Leden skal ikke legges i fjellet, og bør ikke legges nær hyttefelt, boligfelt og skiløyper. Det er sannsynlig at elektrisk drevne snøskutere vil komme. Da faller gradvis både CO2- og støyargumentet helt bort.

Hvordan påvirker skuterleder viltet?

Den som har erfaring med jakt og friluftsliv vet at jevn motorstøy stresser viltet mindre enn mennesker som går på bena eller på ski. Et løypenettverk som krysser kjerneområdene for vinterbeite ville ha omringet viltet og skapt stress. De foreslåtte ledene derimot, kan sammenlignes med trafikken på en brøytet setervei. Har vi betenkeligheter med at veiene til Aumdalen, Ytre Åsan og Kvannrøsta er brøytet vinterstid? 

Vil reglene bli fulgt?

Vi har sett bilder der snøskutere har kjørt over et stort område. Noen bilder er fra Finnmark. Der er det tilrettelagt et tett nettverk av 5600 km skuterløyper. Det er lov å kjøre 300 meter ut fra løypa. Det er 40 000 skutere. Det tilsvarer 1540 skutere på Tynsets 1880 km². Skutere er vanlige i næringsvirksomhet, og det er krevende å skille brukergruppene. Sammenligningen med Finnmark er verdiløs. Andre bilder er fra Sør-Norge, i tilknytning til skuterleder. Ledene i vår region vil gå i områder som også har annen bruk og ferdsel. Det må forventes sterk selvjustis blant brukerne. Ulovligheter vil raskt bli anmeldt. Følges ikke spillereglene, kan ordningen vurderes på nytt.

Det handler om å finne løsninger

Noen snøskuterentusiaster kunne nok tenkt seg at det var fritt fram. Mange på den andre siden ønsker å stoppe enhver skuterled. Vi bør arbeide for å finne gode kompromisser. Ingen kan definere at en type hobby er bedre enn en annen. Den største utfordringen er åpenbart hensynet til skiløperne. Vi skal ta det på alvor. Det er mulig å legge skuterleden langt nok unna skiløypenettet. Det vil fortsatt være ro og stillhet i Aumdalen, på Åsan og nord for Savalen. Vi vil ikke høre eller se snøskutere der. Det er liten risiko med å gjøre et begrenset forsøk. Vi håper Tynset Kommune vil jobbe videre med mulighetene.

Ingen av oss som signerer, er scooterentusiaster. Vi liker best å gå på ski. Samtidig ønsker vi å utnytte mulighetene som ligger i en kommune med et areal på 1880 km². Debatten bærer preg av at noen definerer hva som er akseptable aktiviteter. Romslighet og toleranse er et godt utgangspunkt for enhver samfunnsdebatt.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags