Hva er samiske interesser?

Jarl Hellesvik.

Jarl Hellesvik.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevRegjeringen har oversendt et lovforslag til Stortinget om å få lovfestet en forhandlingsplikt («konsultasjoner») også for kommuner og fylkeskommuner. I lovforslaget kan en blant annet lese at loven «…gjelder for lovgivning, forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte….»

Men det er ikke nedfelt i lovforslaget hva som er for samiske interesser å regne. Det gis heller ikke noen forklaring i lovproposisjonen hva som skal regnes for å være samiske interesser.

La meg ta to eksempler som viser hva jeg sikter til: Jeg vokste opp i et hjem hvor samisk var et av hjemmespråkene. Jeg bor i Hammerfest. Er mine interesser, for samiske interesser å regne? Er interessene til de i Hammerfest kommune som er innmeldt i Sametingets valgmanntall, for samiske interesser å regne? Er interessene til de som i varierende grad er av samisk avstamning, for samiske interesser å regne? Skal samiske interesser trumfe interessene til naboen, som ikke er same?

Dersom Stortinget ikke sørger for å avklare hva som i lovens forstand er for samiske interesser å regne, hvem skal da avgjøre det? Sagt på en annen måte: Hvem skal bestemme om jeg kan bli begunstiget med den særretten det vil være å ha tilgang til en lukket og eksklusiv kanal inn til saksbehandlere og beslutningstakerne i Hammerfest kommune, for å kunne fremme mine interesser? Dette i tillegg til den muligheten som jeg har i dag, som innbygger i kommunen.

Er det SAMI-avdelingen i Kommunal -og moderniseringsdepartementet som skal avgjøre dette, er det Sametinget som skal avgjøre dette eller er det beslutningstakerne i den enkelte kommune? Det har offentligheten også krav på å få vite.

Dersom Stortinget ikke sørger for å rydde opp i disse uklarhetene, før Stortinget eventuelt vedtar lovforslaget, vil kommunene nordenfjells bli kastet inn i en uklar og uholdbar rettslig tilstand ovenfor sine egne innbyggere.

Denne uklarheten og en rekke andre uklarheter i lovforslaget, tilsier også at Stortinget bør sørge for at det blir sendt ut på en brei høring før videre behandling.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags