Reinbeite i Sålåkinna - mangel på dialog

Rein på vinterbeite

Rein på vinterbeite Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerUndertegnede har noen kommentarer til dialogmøte mellom reindrifta og politikere i Os, referert i AR  8. mai.

De berørte parter i Tufsingdalen føler tvert imot at det har vært mangel på dialog.

Fakta forut for avtalen var at reineierne uten å ha innhenta tillatelse, varsla Os fjellstyre om at nå flytter vi reinen til Sålåkinna!

Dette hadde  Mattilsynet gitt reineierne sin støtte til å gjøre. Hvor var den senere så mye omtalte «dialogen» med de berørte i dette tilfelle?

Når så reinen først var flytta hadde fjellstyret etter mitt syn kun to alternativer.

Det ene ville være å kreve utdriving tilbake til beiteområdet, det andre var å forhandle frem en nødbeiteavtale.

Jeg regner med at Mattilsynet ville motsatt seg en utdriving all den tid beitet innenfor beiteområdet etter deres syn var for dårlig. Uansett ville en sånn prosess ta så lang tid at reinen ville blitt i Sålåkinna til vårflyttinga.

Fjellstyret valgte derfor å forhandle frem en avtale med Fæmund sijte.

Det har i ettertid blitt reist kritikk mot fjellstyret fra naboområder som ble berørt av denne avtalen, og som fikk den samme reinen inn på sine områder.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags