Holøyen-brødrene krenket

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSå er det slått fast: Holøyen-brødrene ble, selv uvitende, registrert som psykisk utviklings- hemmede og satt under vergemål uten saklig grunn. Tolga kommune fikk sju millioner kroner de ikke skulle hatt.

Det er skammelig at unnskyldningen fra Tolga kommune satt langt inne, og jeg håper at kommunen får et erstatningskrav på vegne av brødrene i Tolga! Det har skjedd en skandale i forbindelse med denne alvorlige saken, nemlig den at de tre brødre ble urettferdig stempet som psykisk utviklingshemmede. Det burde aldri ha skjedd, heter det i forskningsrapporten etter dette.

Diagnoser er brukt feil, sies det. Og det er et meget intressant faktum i denne saken, men den gjør at vi må ta opp spørsmålet om betegnelsen evneveik, som flere tusen barn og unge ble stemplet som på 1950-tallene og videre. De fleste av dem ble opptatt som elever på Statens Spesialskoler for evneveike. Jeg vil påstå at det å bli stemplet som evneveik, er noe som varer livet ut. Hverken spesialskolene eller staten har bedt om unnskyldning for denne betegnelsen.

Takket være Stiftelsen Rettferd for taperne, har vel 3.000 fått oppreisning etter loven om oppreisning som Stortinget vedtok i 2005. Men de samme elevene blir ikke kvitt stemplingen som evneveik, og det bør ikke herske noen tvil om at svakhetene er mange og store fordi de ble feilplassert i spesialskolene.

Kort fortalt fremstår det hele som tilfeldig og vilkårlig. Hverken skolene i kommune hadde fagfolk som kunne vurdere deres evneveikhet, eller de ansatte i spesialskolene som ikke eide fagfolk som kunne følge opp disse såkalte evneveike barna. Mange barn ble tatt opp uten at evneprøve ble vurdert, og Sivilombudsmannen sier i sin granskningsrapport om spesialskolene fra 1967 «at opptak i spesialskolene ble besluttet uten prøve i det hele tatt». Sivilombudsmannen sier videre at elevene ble aldri vurdert under oppholdet om de passet inn der eller ikke.

Ombudsmannen peker sterkt på at «Det er heller ingen fast ordning med spesialsundersøkelser på spesialskolene for å få vurdert elevene skikkelig og det fins ikke fagfolk, dette er en alvorlig mangel» sier Sivilombudsmannen. Og han slår videre fast følgende: « Noen fast ordning for opptaksprøving og etterprøvning senere under oppholdet er det således ikke ved spesialskolene for evneveike».

jeg vil påstå: Mange tidligere elever på spesialskolene ble feilvurdert, og fikk et stempel de ikke skulle hatt. Mange ble feilplassert, og det er etter hvert blitt slått fast at svikten de mange elever ble utsatt for, har i verste fall for mange vært livstruende. I Tolga-saken har vi anno 2019 opplevd noe av det mest bedrøvelige en har lest om behandlingen av mennesker. Det er sjelden vi har sett så alvorlige og omfattende svikt, som i Tolga-saken.

Men jeg frykter at av de mange tusen tidligere spesialskoleelever som feilaktig ble stemplet evneveike, har mange hverken fått unnskyldning eller erstatning økonomisk, noe de burde ha krav på. Vi får være glad for at Tolga-brødre ikke ble plassert i spesialskoler, for de var heldigvis lagt ned på 1990-tallet. Det er en skandale at disse brødrene ble diagnotisert feil, og jeg vil understreke at det er god grunn til å påstå at spesalskolene behandlet sine elever svært mangefult.

Det slås fast i Tolga-saken at det er grunn til å frykte at mange mennesker rundt om i kommune-Norge har opplevd liknende forhold som brødrene på Tolga. Og jeg frykter at svært mange tidligere elever på spesialskolene fikk en total feil vudering når de ble benevnt som evneveike. Jeg er selv en av dem som ble karaktserisert som evneveik. Jeg har fått beklagelser for behandlingen av meg som evneveik, men har ikke fått oppreisning økonomisk, som jeg har bedt om.

Jeg føler med de mange tusen mennesker i vårt land som feilaktig ble stemplet evneveike, og fikk et vanskelig liv. Tolga-saken er knusende lesning, ikke minst for Tolga kommune. Når vil de gi økonomisk oppreisning til disse tre ulykkelige brødrene i sin hjembygd? Når skal spesialskoleelevene få en verdig oppreisning for de feil de er blitt utsatt for?

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags