Ren kraft fra Tolga kraftverk?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevHvor mye ren natur må Tolga ofre for å få til den omtalte grønne og rene energien?

Selve Tolgebygda vil få et ganske varierende inntrykk av vannmengden i elva. De store steinmassene fra den over en mil lange tunnelen kommer til å sette sitt preg på bygda gjennom lange tider. Blir arbeidet med disse massene den eneste formen for lokal sysselsetting? Skal det største utbyggingsalternativet brukes - som Eidsiva helst vil bruke - vil naturfenomenet Eidsfossen være en saga blott. Den oppvarma vannmengden som kommer ut av tunnelen, vil føre til en lengre strekning med åpent vann - og skodde på vinteren.

En slik utbygging vil gi den stadig voksende fisketurismen et grunnskudd. De biologiske undersøkelsene viser at området like nedafor fossen er den mest brukte gyteplassen for harr. Hele strekningen fra Håmålvoll og ned til Eidsfossen er av aller største betydning for ørretstammen i elva, og er – med stabil vannføring - av aller største betydning for matproduksjonen til fisken både ovafor og nedafor Eidsfossen.

For svenskene har området vært svært attraktivt siden 1950 - tallet. Da grunneierne begynte å selge fiskekort i slutten på 50-tallet, ble det solgt kort for 400kr. I dag selges det kort for over 600 000 kr på strekningen Tolga-Tynset. Flere svensker har sagt at skal de få et like godt harrfiske som på Kvennan, må de langt opp i Nord-Sverige, fordi elvene sør og midt i landet er ødelagt av kraftutbygging. Som nasjon er det fortsatt svenskene som leder, men gjennom de 10 siste årene er flertallet samlet sett kommet fra kontinentet. En fisker fra Tsjekkia jeg snakket med i sommer, undret seg storlig over den store fiskebestanden i elva - og enda mer over at den formerte seg på en naturlig måte. Nesten alle vassdrag på kontinentet var ødelagt av kraftutbygging- og anna forurensning, sa han.

Håvard Jordet. Tidligere leder for Tolga-Vingelen grunneierforening og leder for Kvennan Camping A/S i 30 år.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags