Trafikksituasjonen i Petter Møllers veg

Av
DEL

MeningerDet måtte et avisoppslag til før vi i Øra vel fikk svar på våre mange henvendelser i brevs form til Røros kommune.

Vi fikk vel egentlig ikke svar nå heller, det var artikler i avisa som sa noe om at de kanskje hadde lest brevene våre. Vi i velforeningen var - og er - oppriktig bekymret for trafikksituasjonen i nærområdet og henvendte oss til kommunen for å få en dialog om situasjonen.

Etter flere henvendelser får vi et slags svar, et kort brev der det sies noe om at det er en sentrumsplan på gang og at våre forslag for å bedre trafikksikkerheten ikke er tatt med i denne planen. Det er ingen vilje til å foreta en befaring og trafikktelling som vi ber om.

Etter det første oppslaget i avisa om vår bekymring for trafikksituasjonen kommer det etter et par dager et intervju med lederen i trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune.

Der uttaler han at dette utvalget også har vært bekymret for trafikksituasjonen i Peter Møllers vei. Det er godt å høre, men hvorfor har vi i velforenningen ikke fått høre om det?

Vi har jo bedt om en dialog om dette! Et par dager senere kommer det et intervju med virksomhetsleder for tekniske områder og kommuneplanlegger i avisa. Der blir vi fortalt at trafikksikkerheten vil bli prioritert. Videre leser vi at ett av tiltakene kan være å gjøre Peter Møllers vei enveiskjørt og å legge et fortau langs veien.

Det samme foreslo velforeningen i et av brevene vi aldri fikk svar på.

Igjen: Hvorfor tar ikke kommunale instanser kontakt med oss?

Er det arroganse eller er det bare mangel på folkeskikk?

Det er kanskje ingen stor sak at Røros kommune glipper med å svare på brev fra en velforening, men vi har sendt mange brev uten å ha fått svar, og hvis det er andre lag og foreninger eller enkeltpersoner som opplever det samme bør kommunens administrasjon ta tak i dette.

Vi minner om at vi har en forvaltningslov som sier noe om plikten til å svare på skriftlige henvendelser. Det som derimot er en stor sak er at det er en uholdbar trafikksituasjon i Peter Møllers vei.

Vi er oppriktig bekymret for at det kommer til å skje alvorlige ulykker her. Vi tror ikke vi har tid til å vente på sentrumsplanen før noe blir gjort. Vi mener det må tas grep nå. Det kan gjerne være tiltak av midlertidig art, hovedsaken er at farten må ned og trafikkmengden begrenses. Noe må gjøres før det skjer ulykker.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags