Tynset Sp: - Høyre må sjøl vurdere om det er fornuftig, og i fellesskapets interesse, å bruke all sin energi på å fortsette omkampene om lokalisering av næringsareale

Av
DEL

MeningerTynset Høyre har i flere sammenhenger etterlyst klargjorte næringsarealer i Tynset. Kommunestyret vedtok i oktober 2015 kommunedelplan der to sentrumsnære områder, Brydalslia og Tylldalslia, ble markert som næringsarealer.

Dette i tillegg til det eksisterende Nytrøen, samt flere områder i bygdene (f.eks. Tylldalen, Kvikne, Fåset og Auma), noe som gir gode muligheter for næringsetablering i hele kommunen.

Senere ville ikke Høyre gå for Brydalslia og Tylldalslia.

Det ble da startet en prosess for å finne ytterligere områder, og et enstemmig kommunestyre pekte på Tunndalen; det som nå benevnes «Østerdalsporten Nord».

Men Høyre skiftet igjen standpunkt.

Høyre kjempet lenge for å etablere et industriområde ved Motrøkrysset, men måtte til slutt innse at forslaget ikke var i nærheten av å oppnå flertall. Da kastet partiet fram området på vestsida mellom brua og Neby – sjølveste innfallsporten til Tynset – som et nytt alternativ. Problemet er bare at heller ikke dette forslaget har forankring og støtte blant de folkevalgte, noe Høyre er, eller iallfall burde være, innforstått med.

Et viktig demokratisk prinsipp: Kommunestyrets flertall bestemmer og kommunen styrer etter dette.

Høyre må sjøl vurdere om det er fornuftig, og i fellesskapets interesse, å bruke all sin energi på å fortsette omkampene om lokalisering av næringsarealer. Eller å ha fokus på alternativer som kan realiseres?

Og hvem eier fasiten på hva næringslivet ønsker? Gjør Høyre det? Det gjør de trolig ikke når de påstår at det ikke er interesse for næringsarealene i Tylldalslia og «Østerdalsporten Nord», for det stemmer definitivt ikke. Disse områdene er interessante for flere aktører, men de ønsker nødvendigvis ikke å flagge det for offentligheten, eller for Tynset Høyre, på dette tidspunktet.

Skal Tynset Høyre bare sitte og si nei til de som vil noe? Er Tynset Høyre sutrete fordi de ikke får viljen sin? Er symbolpolitikk viktigere enn realpolitikk for Tynset Høyre? Det inntrykket kan feste seg etter utsagnene fra partiet i formannskapet 3. april 2019.

Markeringsbehovet trumfer fornuften! Høyre stemmer mot «Østerdalsporten Nord», og ønsker ikke å bidra til næringsarealer langs RV 3, noe som var svært viktig for partiet da diskusjonen omkring Motrøkrysset gikk for et par år tilbake. Det synes som Tynset Høyre vil stemme mot alle forslag som fremmer næringsutvikling i Tynset kommune, fordi de ikke har kommet på dem selv. Det må sies å være ganske så bemerkelsesverdig av et parti som påberoper seg å være næringspartiet framfor noe.

Derfor, Tynset Høyre: Slutt med å si nei, nei, nei. Slutt med stadige omkamper basert på velkjente gjentakelser, og bli med i arbeidet med å få fram arealer til beste for næringslivet i Tynset. Ta inn over dere at det store flertallet av politikere stiller seg bak områdene i Tylldalslia og «Østerdalsporten Nord», og at disse områdene også er interessante for seriøse næringslivsaktører. Tynset Senterparti vil i alle tilfeller fortsette arbeidet med å legge til rette for at de som vil etablere og utvikle virksomhet i kommunen kan få realisert sine planer så snart som mulig.Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags