MDG Tynset: - Må vi egentlig jobbe lengre?

Av

NHOs Kristin Skogen Lund har nok en gang hevdet at vi, og særlig kvinnene, må belage oss på å jobbe mer i fremtiden. Tidsklemme skal løses ved å leie inn vaskehjelp eller få oss au pair. MDG says no!

DEL

MeningsrettenSkogen Lund påpeker helt riktig at eldrebølgen gjør at det blir færre skattebetalere per pensjonist. Samtidig vil oljeinntektene avta. Og helt riktig, dette er ikke bærekraftig! Skogen Lund ser for seg følgende løsninger: Jobbe mer, effektivisere offentlig sektor, øke skattene eller øke brukerbetalingene. Av disse foretrekker Skogen Lund de to første.

Det er imidlertid andre endringer som trekker i en annen retning. Automatisering og robotisering erstatter stadig flere jobber og dette spås å gå enda raskere i årene fremover. Dette gjør at vi kan produsere mer og bedre varer og tjenester med færre årsverk. Det vil enten gi lavere priser eller større overskudd for bedriftene. Noen vil sitte igjen med mer penger. Samtidig vil det gi færre arbeidsplasser. Noen vil sitte igjen med mindre jobb.

Hvis vi får dekket våre behov med færre årsverk mener vi i De Grønne det er bedre å dele på de jobbene som er igjen enn å finne på nye behov. Så kan man heller finansiere de økte offentlige utgiftene med å skatte de som blir sittende igjen med gevinsten av automatiseringen.

Undersøkelser viser at rundt 80% av de som jobber deltid i dag gjør det frivillig. De prioriterer annerledes enn Skogen Lund. Der man har gjort forsøk med redusert arbeidstid har man registrert redusert sykefravær og mye mer fornøyde ansatte. Og lite gjør oss gladere i MDG enn at folk er friske og fornøyde.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags