Gå til sidens hovedinnhold

Ulven og distriktene

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet tar skikkelig av i beskrivelsen av ulvens distriktsfiendtlige virksomhet.

Ola Tronsmoen  sier i AR 6. januar at «Ulv er et pressmiddel mot landbruket for å få oss til å gi opp», mens lederen Slagsvold Vedum sauser sammen sjukehusdebatt, politireform, kommunereform og ulven som eksempler på trusler mot distriktene.

Det vitner ikke om god forståelse av årsaker og virkninger i samfunnsutviklingen.

Dersom de hadde sløyfet ulven og i stedet tatt med den tekniske utviklingen i landbruket gjennom hele etterkrigstida og jordbruksoppgjørene, ville de truffet ganske bra.

Men jeg har aldri hørt Sp forklare nedbyggingen av distriktene med innføringen av traktor, fôrhøster, rundballepresse, mjølkemaskin, mjølkeroboter og hogstmaskiner.

Var det ulven eller hogstmaskinene som avfolket Gravberget?

Er det ulven eller den tekniske utviklingen innen landbruket som har ført til at folketallet i min egen hjembygd nesten er halvert fra 1950 fram til i dag? 

Så vidt jeg husker har Sp i Stortinget også godkjent alle jordbruksoppgjørene siden de ble innført, og som hele tida har forsterket nedbyggingen av distriktene.

I 2016 var det bare veteranen Per Olaf Lundteigen som sammen med SV stemte mot.

Sp har «vært med på (denne) ferden», men i stedet for å innrømme at det de sjøl har vært med på er årsaken til flukten fra landsbygda, er det mer opportunt med en avledningsmanøver og skylde på ulven.

Kommentarer til denne saken