Gå til sidens hovedinnhold

Ulv ute av kontroll

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har gjennom denne våren hatt flere skadefellingsforsøk på ulv enn noen gang tidligere i Hedmark og Oppland så tidlig i sesongen. Bare i mai ble det gjennomført fem skadefellingsforsøk i Innlandet samtidig. Nord i Hedmark er det nå registrert tap av sau til ulv både i Sølendalen i Rendalen, Gammeldalen i Tynset og Klettdalen i Tolga, hvor det opererer flere streifulv.

Situasjonen er eskalerende, og i ferd med å komme ut av kontroll. Når en har erfart hvor vanskelig det er å ta ut ulv på sommerstid, blir bildet svært dystert for beitenæringa ved inngangen til denne beitesesongen. Samtidig foreligger innstillingen til lisenskvoter på ulv for neste vinter. Her innstiller sekretariatet for rovviltnemndene i region 4 og 5 på et uttak av 12 ulv utenfor ulvesona.

Dette skjer i en situasjon hvor det registrert 10,5 ynglinger innenfor sona, hvorav 8 er helnorske. Altså et tall langt over bestandsmålet på 4-6 ynglinger pr år. Begrunnelsen for at det ikke skal gis fellingskvoter innenfor sona er bl.a. at det ikke vurderes tilstrekkelig fare for tap av beitedyr innenfor sona. Her er det lite sau på utmarksbeite nettopp på grunn av rovdyrsituasjonen. Det ses helt bort fra sammenhengen mellom antall ynglinger innenfor sona, og de utfordringene beitenæringa møter utenfor sona.

Naturlig nok vil antall ynglinger innenfor sona påvirke antall streifende ulv utenfor sona. Etter Hedmark Bondelags mening er dette en fullstendig kortslutning, og det undergraver rovviltforliket. Så lenge sammenhengen mellom antall ynglinger innenfor sona og antall streifende ulv utenfor sona ikke blir kommunisert eller hensyntatt i fortolkningen av §18 b og c i Naturmangfoldsloven, vil skadeomfanget på beitedyr med stor sannsynlighet øke.

Vi forventer nå at rovviltnemdene i sitt møte 19. juni vedtar en betydelig høyere lisenskvote enn de 12 ulvene utenfor sona som det innstilles på. Etter vår mening bør det tas ut minimum fire-fem flokker innenfor sona for å kunne nærme seg bestandsmålet og få kontroll over situasjonen. Vi er også overrasket og provosert over retningen som rovviltpolitikk og -forvaltning nå har tatt.

Stortingets rovviltforlik har i vår fått en klar understøttelse i Oslo tingrett. Med overoppfylte bestandsmål var inngangen til beitesesongen åpenbart svært utfordrende. Dette til tross, velger klima- og miljøminister Ola Elvestuen å bli med SNO ut i Letjenna-reviret i Elverum og legge ut en kosevideo med en ulvevalp som han ga navnet Balder.

Få dager etter var nye store skader i Sølendalen et faktum. Ministeren har her vist en total mangel på forståelse og respekt for de store dyrevelferdsproblemene som sauebøndene i ulveområder lever med. Respekten for dyreliv må gå i alle retninger, og Elvestuen bør snarest komme på besøk i beiteområder i Hedmark og ta en «koseprat» med både lam, sauer og sauebønder.

Kommentarer til denne saken