Distriktspolitiske hensyn; ønske det, ville det, men gjøre det!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevTenketanken Agenda har nylig utarbeidet et notat om politikk for det gode liv i hele landet. Her argumenteres det for at distriktspolitikk er et hensyn som må gå på tvers av alle samfunnsområder – på lik linje med klima.

Sentralisering er en sterk kraft, og dersom man vil ha spredt bosetting så kreves det en målrettet politikk på mange områder. En forsterket sentralisering svekker vår felles identitet, og skal man lykkes må man ha tillit. Det må lages løsninger gjennom den digitale revolusjonen som har tillit og som sikrer nærhet – det opplever vi svært lite fokus på.

Videre har industri, bioøkonomi og mineralnæring et stort fremtidspotensiale, og som baserer seg på våre ressurser som vi har HER. Det skrikes etter kapital, men ifølge dagens regjering finnes den i næringslivet. Vi erfarer at det offentlige kobles inn i mange bedrifts- og arrangementsutviklinger dersom «fugl Føniks» skal reise seg.

Spredt bosetting er god beredskap, matforsyningen er en grunnleggende del av dette. Skal maten produseres i Norge, noe som er klima- og miljømessig svært fornuftig, må den produseres der folk bor og potensialet må hentes ut.

Dersom vår region skal lykkes med å utvikle våre flaggskip innen reiseliv, kulturminner og mat, så handler det om et sett av virkemidler som må til. Sektorstyringen må vekk, landbruk og reiseliv og kuturminneformidling/naturopplevelser må sees i sammenheng. Det må til en sterk statlig satsing for å skape de lange verdikjedene fra råvare til ferdig produkt. Skattelette og økt satsing på samferdsel holder ikke.

De regionale utviklingsmidlene som forvaltes av fylkeskommunen har blitt færre for hvert år i det siste, og i år har hele den såkalt post 60 blitt avviklet. Mange millioner har blitt tatt bort fra distriktene og kanaliseres inn til mer sentrale strøk. Den samme utviklingen kan også sees i bruken av midler tildelt fra Forskningsrådet. Distriktene ligger betydelig langt etter de mer sentrale strøk når det gjelder prosjektmidler. Dette mener vi er helt feil. Fylkeskommunen må få tilbake sin rolle som regional utvikler, sammen med andre enheter i det offentlige virkemiddelapparatet. Nylig var det offisiell åpning av et nytt kontor på Tynset. Rørosregionen Næringshage, Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark markerte samboerskapet sitt i Kompetansesenteret med offisiell åpning, påfyll både for gane og hjerne og uformell prat gjestene imellom. Det offentlige virkemiddelapparatet kan ofte være sektorstyrt og oppdelt, men her ser vi et godt eksempel på at tverrfaglig samarbeid kan blir til noe veldig bra. Et samlet fylkesråd i Hedmark har i denne saken nettopp tatt sitt ansvar som regional utvikler og gjort mye bra arbeid for å få til denne felles løsningen, sammen med de andre partene i samarbeidet, og på tross av dagens regjering som har tatt bort disse midlene. Synergieffekt kalles det når en får ut noe mer enn det en forventer av noe. Vi tror at dette er riktig vei å gå, å få flere til å jobbe sammen og å få flere til å jobbe sammen på samme sted. Det er da vi kan skape slike gode arenaer for samarbeid – til beste for det lokale næringslivet. Næringsutvikling i distriktene handler om lokal kunnskap og tilstedeværelse.

Våre mange og ”lange” verdikjeder fra råvare til ferdig produkt som f.eks kan være fra ung skog, via tømmerstokk, trevirke og til ferdig produkt kan skape mange arbeidsplasser og god inntjening. Da må vi også ha kunnskap om hvordan vi kan utnytte råvarene på best mulig måte. Senterpartiet mener at vi skal ha hånd om ressursene våre selv. Derfor sier vi nei til salg av Norge, vi tror at vi selv er best skikket til å forvalte og å ta vare på disse verdiene selv, forutsatt at vi har kunnskapen og miljøene til å gjøre det. Da kan vi ønske det, ville det og Senterpartiet gjør det!

Godt valg fra senterpartistene

Guri Heggem, Røros

Ragnhild Aashaug, Tolga

Runa Finbord, Os

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags