Alvdal Arbeiderparti om psykisk helse

Av
DEL

Leserbrev
Psykisk helse er noe vi alle har og vi kan slite med opp gjennom livet. En studie fra Danmark, hvor 9000 mennesker deltok, viser at det er en sammenheng mellom følelsen av ensomhet og risikoen for å utvikle dårligere fysisk og mental helse. Ensomhet fører til nedsatt fysisk funksjon, kognitive utfordringer og depresjon.
Fokuset nå er at folk skal bo hjemme lengre og få nødvendig helsehjelp i hjemmet. Med stadig høyere krav og flere oppgaver til de som skal utføre helsehjelpen i hjemmet, så er ressursene for knappe slik at de muligens ikke oppdager ensomheten/depresjonen og hva den eldre føler.

Mange eldre opplever at livet endres ved tap av f.eks. ektefelle eller helsa begynner å svikte. Det er avgjørende at dette blir oppdaget slik at det kan settes inn tiltak. Ensomhet blant eldre er et stadig økende folkehelseproblem og andelen eldre som faktisk tar sitt liv er økende.

Mange av de eldre med psykiske helseproblemer bor hjemme og skal motta hjelpen der de bor. Da er det viktig at det legges til rette for at de kan få hjelp. Mange får f.eks. middag levert av hjemmebasert omsorg, men om de faktisk spiser opp maten de får er det ikke noen som vet. Det å kunne samles til måltider sammen med andre er avgjørende for å opprettholde god fysisk og psykisk helse. Derfor mener Arbeiderpartiet at de dagene på det allerede eksisterende dagsenteret for demente skal økes til 5 dager i uken. Både for at en evt. ektefelle hjemme skal få avlastning for å orke å stå i jobben som pårørende lengst mulig, men også for at den som har en demensdiagnose skal få bo hjemme lengst mulig.

MEN vi mener også at det må være dagsenter for de ensomme eldre som er kognitivt friske, men som sliter med ensomhet/ depresjon. Dette for å øke deres livskvalitet, mentale helse og fysiske funksjon. Det å komme sammen med andre på dagtid, da mange pårørende er på jobb og ikke har mulighet til å besøke sine nære, er avgjørende for at depresjon forebygges og de eldre føler de blir sett og opplever en meningsfull hverdag.
Vi mener at det bør bygges enda flere omsorgsboliger slik at de som er ensomme og som ønsker å bo i et fellesskap med andre kan få leie leilighet. Her må det legges til rette for enda mer sosialt fellesskap rundt måltider og aktiviteter gjennom dagen. Ensomheten er skremmende økende også her i Alvdal.

Alvdal Ap v/varaordførerkandidat Marita Gjersvold

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags