Ønsker vi frivilligsentraler i framtida?

Av

Det holder ikke å ønske, vi trenger våre politikeres aktive støtte.

DEL

MeningerKommunereformen gjør at fra 2021 faller det statlige tilskuddet i nåværende form til Frivilligsentralene bort. Forslaget fra sittende regjering er å støtte sentralene etter antall innbyggere. Kommuner og tettsteder med mindre enn 10 000 innbyggere får redusert tilskuddet mest. (forslaget fra regjeringa er å gi et tilskudd pr. innbygger på kr. 35,16) Frivilligsentralene er da avhengige av at kommunen øker sitt tilskudd tilsvarende for å kunne opprettholde frivilligsentralens budsjett. Vi og de fleste av våre kolleger på landets 461 frivilligsentraler frykter hva dette vil bety for frivilligheten i kommunen vår.

Hvordan forslaget om å stramme inn i en sektor som for de fleste kommuner er en solid verdiskaper, både økonomisk og sosialt, kan forsvares, er for oss en gåte. Gjennom frivillig engasjement genererer landets frivilligsentraler flere tiltalls millioner. For oss er et aktivt og godt lokalmiljø like viktig om det ligger på Lademoen eller i Snåsa. Et varmt inkluderende samfunn, tufta på frivillighet er viktig om det er stort eller lite.

På vår sentral er alle velkommen. Du kan komme som gjest eller deltaker. Du kan komme som en frivillig som har mye tid, eller lite tid. Vi jobber for å skape et samfunn hvor vi tar vare på hverandre uavhengig av alder, fysikk, etnisitet og kjønn. Vi er her for alle. Alt vi krever er at alle behandler hverandre med respekt og forståelse. Har vi råd til å miste dette?

Det er snart valg. Det bør være et unisont krav fra alle lokal-politikere uansett parti å kreve at Stortinget opprettholder sin støtte. Hvis du er glad for at vi er her, hvis du ønsker at vi skal fortsette vårt arbeide i sentralen, trenger vi din hjelp. Uansett hva du stemmer, uansett om du stemmer – krev at våre lokalpolitikere skal stille seg bak kravet: Frivilligsentralene skal fortsatt få driftstilskudd fra staten!

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags