Biblioteket i Os fortjener en bedre lokalisering!

SV-TOPP: Jon Ola Kroken topper SV-lista i Os.

SV-TOPP: Jon Ola Kroken topper SV-lista i Os.

Av
DEL

MeningerOs bibliotek har mange besøkende og ligger svært høyt på utlån, men kan ikke sies å være noen stikk-innom-møteplass, relativt bortgjemt som det er. En lokalisering i sentrumsgata i Os ville gitt biblioteket utviklingsmuligheter som det ikke har i dag, - og som det i høy grad fortjener. Men også sentrum fortjener et aktivt og utviklingsorientert bibliotek. Erfaringer fra et utall av steder rundt om i Norge viser at en sentral plassering av et bibliotek representerer er aktiv møteplass og gir mer liv i sentrum.

I Os er en høyst aktuell mulighet samarbeid og samdrift med eksempelvis frivilligsentral, men også med andre organer og institusjoner. Dette kan være knyttet til oppgaver som utstyrsutlån, arrangementer og drift/betjening. Større åpningstid for bibliotek ved sjølbetjening forsøkes andre steder i landet og burde også være mulig i Os.

I motsetning til hva mange tror, har ikke digitaliseringen ført til mindre bruk av bibliotekene. Tvert om har bruken økt, slik bibliotekprofessor Ragnar Audunsson dokumenterer i en kronikk i Klassekampen i april 2018.

Men hva med at biblioteket ikke lenger kan fylle sin rolle som skolebibliotek på samme måte når det eventuelt flyttes 4-500 meter unna Os skole? Med velvilje og god planlegging kan elevers bibliotekbesøk være kombinert med fysisk aktivitet. Verre behøver det ikke være.

Os SV går i sitt valgprogram inn for at biblioteket flyttes til sentrum og at en tar i bruk eksisterende lokaler, det vil si ikke bygger nytt.

SV mener at biblioteket skal være en samfunnsinstitusjon i god folkeopplysningstradisjon. I en tid der folkeopplysning nærmest er et skjellsord er biblioteket et sted som aktivt kan bidra til innbyggernes frie meningsdannelse og myndiggjøring. Som en motvekt til strømmen av tvilsomme «fakta» og uvesentligheter.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags