Nei til bompenger mellom Støren og Røros

Av
DEL

MeningerDet har i den senere tid dukket opp et prosjekt med forslag til bompenger på nevnte strekning. Det er et firma som har utarbeidet et foreløpig forslag. De har et foreløpig overslag på ca. 1240 mill kr, med en usikkerhet på +- 40 % for hele strekningen. På grunnlag av dette har de foreslått 3 bomstasjoner Der har de foreslått en pris på 37 kr (for personbil?) for betaling hver veg. I og med at overslaget er så usikkert, kan dette bli høyere. De har foreslått å dele strekningen inn i parseller på ca. 500 mill og kreve inn bompenger så snart en strekning er i anlegg. De tre kommunene dette gjelder, har hver bevilget 250 000 kr for å utrede dette videre. Det finnes også en annen kostnadsberegnig fra 2009:»Rv 30 Støren – Røros- oversikt over investerings- og planbehov langs Rv 30.» Denne kom fram til et investeringsbehov på ca. 840 mill kr

Det er ikke tvil om at det er nødvendig med en kraftig opprusting på strekningen.

Mens den tidligere var riksveg, ble den for noen år siden, av daværende kommunalminister Liv Signe Navarsete, nedjustert til fylkesveg. Nå er den f.eks. i samme kategori som Graftåsvegen, og må kjempe i samme potten som denne. Det er tross alt stor forskjell i funksjon på disse vegene.

Nåværende fylkeveg bør oppjusteres igjen til Riksveg. Da vil den få en egen bevilgning på statsbudjettet. Dette vil koste Staten mere penger. Disse kan f.eks. skaffes ved at Staten sender mindre penger til Regnskogfondet. Der er det hittil satt inn over 8milliarder kroner, mens avskogingen har øket. Dessuten brenner skogen.

Man kan også sende mindre penger i u-hjelp til Afrika Disse pengene går stort sett til lederne i disse landene, ikke til folket.

Snart er det kommunevalg, og noen partier har tatt stilling til bompengesaken. Mitt råd er: Ikke stem på partier som går inn for bompenger eller lignende ordninger, f.eks. vegprising.

Godt valg!

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags