Praktiske og kloke løsninger for fylkeskommunalt ansatte i omstilling

Bjørnar Tollan Jordet og Anne Lise Fredlund

Bjørnar Tollan Jordet og Anne Lise Fredlund Foto:

Av
DEL

LeserbrevAller først: La oss rydde av veien en sak. SV er mot tvangssammenslåing av Hedmark og Oppland. SV vil stå tydelig for en omkamp, dersom det åpnes for det om to år. Men så er det også slik at vi må forholde oss til virkeligheten. Det hjelper sjelden å stå med ryggen til og rope nei. Hedmark og Oppland er tvangssammenslått av FrP, Høyre, Venstre og KrF til Innlandet fylke. Vår oppgave nå er å sørge for at de negative konsekvensene av regjeringas tvang blir så små som mulig.

Raus, inkluderende og moderne skal være verdier som ligger til grunn for prosessen for sammenslåing. Det var disse verdiene som var førende når SV foreslo at lokasjonene til Statens Vegvesen skulle opprettholdes i Otta, Fagernes, Gjøvik, Tynset, Kongsvinger, Hamar og Lillehammer. Derfor sto også SV på at ansatte som går fra Vegvesenet til fylkeskommunen i stor grad skal få fortsette jobben sin fra den lokasjonen de har jobb på i dag.

Det er ingen grunn til at fylkeskommunalt ansatte skal behandles på en annen måte. Fordelinga av oppgaver slik som fellesnemnda har satt er enstemmig vedtatt, ingen partier kan late som noe annet. Det debatten står om nå handler om hva det vil si å være en moderne, framtidsretta og fleksibel organisasjon.

For SV betyr det at fylkeskommunalt ansatte må behandles på lik linje med ansatte som kommer fra Vegvesenet til fylkeskommunen. Det må finnes kloke løsninger som ivaretar de som allerede har lang reisevei til Hamar eller Lillehammer. For SV er en moderne, fleksibel og fremtidsretta fylkeskommune basert på kloke og praktiske løsninger som ivaretar den enkelte arbeidstaker samtidig som tjenestene fylkeskommunen skal levere til kommuner og folk er av høy kvalitet.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags