Gå til sidens hovedinnhold

Arbeid og velferd i hele landet

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundets viktigste sak i valgkampen er arbeid. Vi trenger trygghet for jobb, og trygghet i jobb.

Stortingsvalget 2017 handler om å stoppe Høyre og Fremskrittspartiets sentralisering, privatisering og salg av Norge. Vi må stoppe den negative utviklinga og få et nytt flertall som evner å skape arbeidsplasser over hele landet.

Det handler om retten til en fast jobb. Det handler om retten til å bestemme over egen fritid. Og det handler om å minske forskjellene – ikke øke dem.

Høyre og Frp skaper ikke arbeidsplasser, rekordmange er uten jobb og tryggheten i arbeidslivet svekkes. Høyre og Frp øker forskjellene mellom folk, og bruker pengene på skattekutt til de rikeste framfor eldre og skole for alle. Høyre og Frp sentraliserer, privatiserer og selger Norge. Høyre og Frp tar samfunnet i gal retning. Derfor krever Fagforbundet ny regjering – og ny retning.

Gode velferdstjenester over hele landet

Alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. Der folk velger å bosette seg på grunn av arbeid, må også kommunen ha midler og mulighet til å gi gode velferdstjenester til sine innbyggere.

Alle har rett på gode tjenester i nærmiljøet. Barnehage, skole, omsorg, helse, politi og kulturtilbud skal være godt utbygd over hele landet. Da er det særlig to hensyn som er viktig: Nok penger til kommunene og rettferdig fordeling av pengene kommunene imellom.

Vi vil omfordele midler fra kommuner med høye inntekter videre til kommuner med lave inntekter. Grunnen til dette er at vi ønsker et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne over hele landet.

Distriktsvennlig kollektivtransport

Fagforbundet krever en distriktsvennlig kollektivtrafikk som gir uttelling for de mindre transportsterke gruppene i samfunnet. På denne måten kan disse delta og bidra i samfunnet på mest mulig lik linje med dem som har bil og alle andre forutsetninger for å transportere seg selv.

Kollektivtransporten løftes frem som svar på en rekke utfordringer samfunnet står ovenfor. Vi mener derfor at kollektivtilbudet i Norge må være statlig styrt og ansett som en grunnleggende velferdsgode fellesskapet skal eie.

Vi mener det er naturlig å se til land som lykkes med sine tilbud; eksempelvis jernbanetilbudet i Tyskland, Sveits og Frankrike. Fellesnevneren for alle er statlig eierskap som sikrer fellesskapets investeringer. Mange tilbydere er ikke ensbetydende med godt tilbud. Gode tilbud er tilbud som er bygget på samfunnsansvar, herunder et anstendig arbeidsliv, en klar miljøprofil og en levende distriktspolitikk. Dette mener vi fellesskapet løser best i egenregi.

Matproduksjon

Vi trenger matproduksjon i landet Norge for sikkerhet for alle i Norge. Stor omskiftninger ute i verden gjør det enda viktigere for Norge å øke selvforsyningen av mat produsert på våre egne ressurser.

Korn, gras og beite må nyttes til matproduksjonen for vår felles sikkerhet. Den storstilte sentraliseringen må stanses. I Norge hvor det er knapt med jord, og hvor den ligger spredt også ved fjorder og fjell, må vi ha en politikk som sørger for at det går an å produsere trygg mat også på små og mellomstore gårder.

En bedre kurs

Vi vil ha en ny regjering som sikrer arbeid til alle og arbeidsplasser over hele landet.

Vi krever en regjering som sikrer tryggheten i arbeidslivet, stopper sosial dumping og fjerner midlertidigheten. Og en regjering som velger en trygg eldreomsorg og god skole for alle, framfor skattekutt til dem som har mest fra før.

Vi vil jobbe for en ny regjering – og ny kurs. Hvis du vil beholde levende lokalsamfunn må du bruke stemmeretten på politikere som vil utvikle og satse på kommunen du er glad i!

Aud Irene Strandvik, Fagforbundet Hedmark, fylkesstyret

Kommentarer til denne saken