Bompenger på fylkesveg 30

Det er ikke bare bilistene som får blø hvis bompenger blir en realitet, mener artikkelforfatteren.

Det er ikke bare bilistene som får blø hvis bompenger blir en realitet, mener artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

MeningerMed stor interresse har jeg fulgt med i debatten om bompenger på fylkesvei 30. Jeg er helt enig med innlegget til Petter Bakås (Arbeidets Rett 29.10.) hvor han beskriver ulempene med bompenger. Trafikkgrunnlaget på nevnte veistrekning virker for meg som meget svakt for å kunne finansere utbygging med 75% bompenger. En kan ikke sammenligne trafikkgrunnlaget i Gauldalen med det som er i Trondheimsområdet.

Hvor mye koster en bomstasjon og hvor mye koster det å drifte den et år? Sikre kilder som jeg har vært i kontakt med,  kunne fortelle at en bomstsjon vil koste ca. 2,5 milioner ferdig utbygd, og at  driftskostnader vil beløpe seg til ca. 1,5 milioner pr. år. Beløpet det her er snakk om vil det  ta lang tid å finansere. Hvis en går ut ifra en passering skal koste 37 kroner vil det måtte passere 108000 biler pr. år bare for inntjening av en bomstasjon.(første året) Nå er det snakk om tre stasjoner mellom Støren og Røros.Hvor mange år vil det da ta før veien er nedbetalt når en anslår utbygingen vil beløpe seg til ca. 1,5 miliarder og for dette vil vi få ca. 20 km med ny vei?  Dette er noe vi må slite med i titalls år framover. Det er ikke bare bilistene som får blø hvis bompenger blir en realitet. All transport vil bli dyrere, bussbillettene vil øke, varene i butikkene vil bli dyrere. Alle distrubitører må få kompensasjon for merutgiftene med bompenger.

I Holtålen kommune er det mange arbeidere som pendler til Røros på jobb hver dag.  Folketallet er på litt over 2000 innbyggere. Kommunen har lagt ned et betydelig arbeid for å få flere til å flytte hit, men skal de som jobber på Røros bli nødt til å betale bom er jeg redd for at de vil bosette seg der, og dermed vil folketallet i kommunen gå ned. Ved innføring av bompenger vil utgiftene til arbeidsreiser stige betraktelig, å reise til og fra arbeid er dyrt nok som det er allerede i dag. Jeg hørte fra kommunestyremøtet på Røros at en representant uttalte at det kunne oppsettes pendlerbuss. Dette er tøv, arbeidstidenes begynnelse er stort sett mellom kl 6.00 til kl 10,00 og en skal vel ikke forvente at folk som skal begynne på jobb kl 9,00 skal ta bussen kl 5,00 fra Haltdalen. Likedan blir det på ettermiddagen. Det er ikke slik at folk vil sitte i timesvis å vente på en pendlerbuss. For mange år siden ble det jobbet for å få til en slik ordning, men dette forslaget ble avvist på første møtet.

 I Arbeidets Rett den 5. oktober står det:Holtålen formannskap imot bompenger på Fv30, men: Bevilget 250.000 til forprosjekt. Ved neste korsvei håper jeg de følger mavefølelsen og stemmer nei. Det er ikke forsent å snu i denne saken. Jeg hører ikke noen i min omgangskrets som går inn for bompenger. Om det hadde vært en spørreundersøkelse tror jeg at 8 av 10 spurte er av samme oppfatning. I en så viktig sak vil jeg foreslå for politikkerne både her i Holtålen, i Midtre Gauldal og på Røros at det ved kommunevalget neste høst gjennomføres en folkeavsteming om ja eller nei til bomfinansering av fylkesvei 30. Kanskje ville det være med på å øke valgdeltakelsen.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags