Nærings - og bygdeutvikling i Holtålen

Av
DEL

MeningerPensjonistpartiet er opptatt av helhet, kvalitet og økonomisk bæreevne. Vi ønsker et sterkt fokus på kommuneøkonomien. Dette er helt avgjørende for en bærekrafig drift – det vil si at man ikke tar i bruk fond eller andres penger til drift av kommunen.

Vi vil ha en politisk ledelse som har stort fokus på nærings og bygdeutvikling. Holtålen kommune skal jobbe offensivt, systematisk og målrettet i tiden som kommer. Samarbeidet mellom næringsliv og kommune må forbedres med å vise større grad av tillit til hverandre. Kommunen er ofte første møtepunkt for grûndere eller bedriftsledere. Store bedrifter har alltid startet i en eller annen kommune. Vi ønsker at vår kommune skal bli en GOD vertskapskommune – noe som er helt avgjørende og sentralt i en sammenheng som denne. Våre forventninger er at kommunen er seg bevisst på at næringsutvikling ofte handler om "SKREDDERSØM" for den enkelte bedrift og som betinger fleksibilitet og handlekraft fra næringssjefens side.

Pensjonistpartiet vil fokusere på følgende tiltak:

- utviklingen av Rørosmat

- en god dialog og godt samarbeid med Rørosregionens næringshage

- stimulere til økt fritidsbebyggelse

- sørsiden av Ålen sentrum må reguleres og opparbeides

- ivareta Holtålens interesser i Destinasjon Røros

- støtte opp om Visit Hessdalen

- øke fokuset på kulturbasert næring

- stimulere til økt boligbygging i bygdesentrene

- Ålen sentrum må få et innhold som gjør det attraktivt med et stopp for gjennomgangstrafikken

- etablere turistinformasjon i Ålen sentrum i samarbeid med Bygdaservice for promotering av ledige hyttetomter

- få inn nye interesenter på eiersiden i Ålen skisenter

- raskere utbygging av stabile fiber og bredbåndsløsninger

- forlenge den lakseførende del av Gaula

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags