Hvorfor er sentrumspolitikk aller best?

Av
DEL

Meninger At MDG har stemt med rød side flest ganger på Stortinget definerer ikke politikken vår. Hvor svever så De grønne? Midt i realiteten mellom de tradisjonelle blokkene, med både rød og blå støvel godt plantet i matjorda.

Hvorfor er det så attraktivt å være i midten? I Norge har vi stort sett gode liv, og Arbeiderpartiet og Høyre har alternert på å ha regjeringsmakten. Gjennom årene har rød og blå side gradvis nærmet seg hverandre, og forskjellen nå er liten. Så sentrum har utkrystallisert seg ved "naturlig utvalg".

Velgerne har blitt presentert det samme i alle år. Rød side terper på at blå side er egoistiske og bare ivaretar de rike, og blå side terper på at rød side bare vil dele ut penger uten å tilrettelegge for verdiskaping og å skaffe penger inn i statskassen. Velgerne har forlengst tatt poenget og er muligens en smule lei av repetisjonene?

Rød og blå side har imidlertid begge rett, og midt i denne loopen befinner De grønne seg. Den grønne politikken har solidaritet og rettferdig fordeling fra rød side, og liberal tankegang og tilrettelegging for innovativt næringsliv fra blå side. Men, i tillegg til å være sentrert rundt nullpunktet på x-aksen, er Grønn politikk skyhøyt på den grønne y-aksen, med miljø og klima som variabel.

Takk til arbeiderbevegelsen for å ha kjempet for arbeidernes rettigheter. Takk til kapitalistene som har vært nytenkende, tatt risiko og skapt næring i Norge. Det er faktisk det materialistiske - pengene - som bygger velferd, men pengene må fordeles rettferdig. Velkommen til Grønn politikk - sånn cirka i sentrum!

De grønne tilhører verken de blå "Skaffe-penger-partiene" eller de røde "Bruke-penger-partiene". Det er plasseringen på den grønne y-aksen som er utslagsgivende for fremtiden vår. Derfor vil De grønne samarbeide med de partiene som gir sammenlagt høyest utslag på y-aksen. Sentrumspolitikk med økologisk tenkning er sensorfasiten for verden.

Norge klarer ikke å gjennomføre verken skattelette, trygge arbeidsplasser eller økt velferd dersom vi ikke først sørger for å redde miljøet, klimaet og jordkloden. Og DET har du kanskje også hørt før? ;)

Hanne Feragen, 1.-kandidat MDG Røros og 5.-kandidat MDG Trøndelag

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags